Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Christos Voutsas Defender 9 503 0 0 1 0
Angelos Moutzouris Defender 8 585 2 0 3 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Spyridon Atmatzidis Midfielder 5 270 0 0 0 0
Konstantinos Boubas Midfielder 8 158 0 0 1 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 17 1135 2 1 0 0
Konstantinos Grigoriadis Defender 13 607 2 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Georgios Kalaitzis Midfielder 10 367 0 0 1 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Anastasios Sapountzis Midfielder 18 1056 5 5 1 0
Anestis Temertzoglou Midfielder 17 679 2 2 1 0
Anastasios-Andreas Tselios Midfielder 14 775 6 1 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Altintzis Forward 17 869 8 6 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Theodoros Gkoutziouridis Defender 0 0 0 0 0 0
Ilias Kazoulidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Forward 9 182 1 1 0 0
Christos Stoinovits Defender 1 9 0 0 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Efthymios Theodoridis Midfielder 13 486 4 1 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 14 584 0 0 0 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Christos Voutsas Defender 9 503 0 0 1 0
Angelos Moutzouris Defender 8 585 2 0 3 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Spyridon Atmatzidis Midfielder 5 270 0 0 0 0
Konstantinos Boubas Midfielder 8 158 0 0 1 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 17 1135 2 1 0 0
Konstantinos Grigoriadis Defender 13 607 2 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Georgios Kalaitzis Midfielder 10 367 0 0 1 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Anastasios Sapountzis Midfielder 18 1056 5 5 1 0
Anestis Temertzoglou Midfielder 17 679 2 2 1 0
Anastasios-Andreas Tselios Midfielder 14 775 6 1 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Altintzis Forward 17 869 8 6 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Theodoros Gkoutziouridis Defender 0 0 0 0 0 0
Ilias Kazoulidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Forward 9 182 1 1 0 0
Christos Stoinovits Defender 1 9 0 0 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Efthymios Theodoridis Midfielder 13 486 4 1 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 14 584 0 0 0 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Christos Voutsas Defender 9 503 0 0 1 0
Angelos Moutzouris Defender 8 585 2 0 3 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Spyridon Atmatzidis Midfielder 5 270 0 0 0 0
Konstantinos Boubas Midfielder 8 158 0 0 1 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 17 1135 2 1 0 0
Konstantinos Grigoriadis Defender 13 607 2 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Georgios Kalaitzis Midfielder 10 367 0 0 1 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Anastasios Sapountzis Midfielder 18 1056 5 5 1 0
Anestis Temertzoglou Midfielder 17 679 2 2 1 0
Anastasios-Andreas Tselios Midfielder 14 775 6 1 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Altintzis Forward 17 869 8 6 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Theodoros Gkoutziouridis Defender 0 0 0 0 0 0
Ilias Kazoulidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Forward 9 182 1 1 0 0
Christos Stoinovits Defender 1 9 0 0 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Efthymios Theodoridis Midfielder 13 486 4 1 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 14 584 0 0 0 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0