Next Match VS ΑΕΚ
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Jorgo Muca Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stergios Dodontsakis Defender 9 810 1 0 2 0
Nikolas Mattheou Midfielder 12 810 4 0 0 0
Alexandros Kapretsos Forward 11 692 0 1 0 0
Evangelos Syllektis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Marios Siampanis Goalkeeper 13 1170 0 0 1 0
Giorgos Papathanasiou Defender 15 1292 1 3 3 0
Konstantinos Dimitriou Defender 11 990 0 0 2 0
Meletios Miskovic Midfielder 8 539 0 0 5 1
Agathoklis Polyzos Midfielder 12 945 0 1 0 0
Konstantinos Chatzidimpas Midfielder 14 1043 1 1 3 0
Sokratis Aidonidis Midfielder 11 652 0 1 0 0
Zisis Chatzistravos Midfielder 11 626 1 4 0 0
Giorgos Noukaris Midfielder 7 503 0 1 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 15 1041 0 0 5 0
Charalampos Yfantidis Forward 4 96 0 1 1 0
Manolis Kragiopoulos Midfielder 7 301 0 1 1 0
Rafail Gialamoudis Defender 13 1142 1 1 3 0
Georgios Tzovaras Forward 14 853 9 8 3 0
Antonis Stathopoulos Forward 17 1256 9 2 1 0
Christos Papadopoulos Forward 13 662 3 0 1 0
Artem Kozak Midfielder 4 292 8 4 0 0
Marios Tsaousis Defender 2 135 0 0 0 0
Alexandros Gargalatzidis Thessaloniki 4 222 4 1 1 0
Eleftherios Lyratzis Defender 8 596 3 0 1 0
Konstantinos Gkintidis Αμυντικός 2 53 0 0 0 0
Thanasis Kirialanis Αμυντικός 3 242 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Jorgo Muca Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stergios Dodontsakis Defender 9 810 1 0 2 0
Nikolas Mattheou Midfielder 12 810 4 0 0 0
Alexandros Kapretsos Forward 11 692 0 1 0 0
Evangelos Syllektis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Marios Siampanis Goalkeeper 13 1170 0 0 1 0
Giorgos Papathanasiou Defender 15 1292 1 3 3 0
Konstantinos Dimitriou Defender 11 990 0 0 2 0
Meletios Miskovic Midfielder 8 539 0 0 5 1
Agathoklis Polyzos Midfielder 12 945 0 1 0 0
Konstantinos Chatzidimpas Midfielder 14 1043 1 1 3 0
Sokratis Aidonidis Midfielder 11 652 0 1 0 0
Zisis Chatzistravos Midfielder 11 626 1 4 0 0
Giorgos Noukaris Midfielder 7 503 0 1 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 15 1041 0 0 5 0
Charalampos Yfantidis Forward 4 96 0 1 1 0
Manolis Kragiopoulos Midfielder 7 301 0 1 1 0
Rafail Gialamoudis Defender 13 1142 1 1 3 0
Georgios Tzovaras Forward 14 853 9 8 3 0
Antonis Stathopoulos Forward 17 1256 9 2 1 0
Christos Papadopoulos Forward 13 662 3 0 1 0
Artem Kozak Midfielder 4 292 8 4 0 0
Marios Tsaousis Defender 2 135 0 0 0 0
Alexandros Gargalatzidis Thessaloniki 4 222 4 1 1 0
Eleftherios Lyratzis Defender 8 596 3 0 1 0
Konstantinos Gkintidis Αμυντικός 2 53 0 0 0 0
Thanasis Kirialanis Αμυντικός 3 242 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Jorgo Muca Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stergios Dodontsakis Defender 9 810 1 0 2 0
Nikolas Mattheou Midfielder 12 810 4 0 0 0
Alexandros Kapretsos Forward 11 692 0 1 0 0
Evangelos Syllektis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Marios Siampanis Goalkeeper 13 1170 0 0 1 0
Giorgos Papathanasiou Defender 15 1292 1 3 3 0
Konstantinos Dimitriou Defender 11 990 0 0 2 0
Meletios Miskovic Midfielder 8 539 0 0 5 1
Agathoklis Polyzos Midfielder 12 945 0 1 0 0
Konstantinos Chatzidimpas Midfielder 14 1043 1 1 3 0
Sokratis Aidonidis Midfielder 11 652 0 1 0 0
Zisis Chatzistravos Midfielder 11 626 1 4 0 0
Giorgos Noukaris Midfielder 7 503 0 1 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 15 1041 0 0 5 0
Charalampos Yfantidis Forward 4 96 0 1 1 0
Manolis Kragiopoulos Midfielder 7 301 0 1 1 0
Rafail Gialamoudis Defender 13 1142 1 1 3 0
Georgios Tzovaras Forward 14 853 9 8 3 0
Antonis Stathopoulos Forward 17 1256 9 2 1 0
Christos Papadopoulos Forward 13 662 3 0 1 0
Artem Kozak Midfielder 4 292 8 4 0 0
Marios Tsaousis Defender 2 135 0 0 0 0
Alexandros Gargalatzidis Thessaloniki 4 222 4 1 1 0
Eleftherios Lyratzis Defender 8 596 3 0 1 0
Konstantinos Gkintidis Αμυντικός 2 53 0 0 0 0
Thanasis Kirialanis Αμυντικός 3 242 1 0 0 0