Επόμενος Αγώνας VS
"Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV "Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV 08.05.2018
"Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV "Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV 08.05.2018
"Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV "Να το απολαύσουμε μαζί με τον κόσμο μας" - PAOK TV 08.05.2018