Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 21 1655 2 4 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 19 1244 12 7 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 20 1415 1 3 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 9 182 1 1 0 0
Ioannis Michailidis Defender 26 1915 1 2 5 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 21 1655 2 4 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 19 1244 12 7 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 20 1415 1 3 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 9 182 1 1 0 0
Ioannis Michailidis Defender 26 1915 1 2 5 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 21 1655 2 4 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 19 1244 12 7 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 7 407 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 1 23 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 13 531 1 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 10 425 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 17 1216 4 4 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 16 1258 5 6 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 16 1223 4 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 17 835 4 3 0 0
Vasilios Kortezian Forward 15 536 8 1 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 20 1415 1 3 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 18 1250 3 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 1 45 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 9 182 1 1 0 0
Ioannis Michailidis Defender 26 1915 1 2 5 0
Kimon Koreas Forward 2 50 0 0 0 0