Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 14 1044 1 0 5 0
Giorgos Doumtsis Forward 16 463 3 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 15 1350 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 16 1063 3 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 6 425 2 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 20 1458 7 4 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 0 0 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1494 1 2 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 18 1316 3 6 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 18 1409 2 1 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 1 38 0 0 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 240 1 2 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 13 1060 2 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 20 1474 2 2 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 348 1 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 14 1145 3 0 0 0
Kimon Koreas Forward 18 1110 7 3 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 14 1044 1 0 5 0
Giorgos Doumtsis Forward 16 463 3 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 15 1350 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 16 1063 3 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 6 425 2 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 20 1458 7 4 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 0 0 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1494 1 2 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 18 1316 3 6 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 18 1409 2 1 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 1 38 0 0 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 240 1 2 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 13 1060 2 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 20 1474 2 2 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 348 1 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 14 1145 3 0 0 0
Kimon Koreas Forward 18 1110 7 3 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 14 1044 1 0 5 0
Giorgos Doumtsis Forward 16 463 3 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 15 1350 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 16 1063 3 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 6 425 2 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 20 1458 7 4 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 0 0 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1494 1 2 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 18 1316 3 6 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 18 1409 2 1 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 1 38 0 0 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 240 1 2 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 13 1060 2 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 20 1474 2 2 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 348 1 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 14 1145 3 0 0 0
Kimon Koreas Forward 18 1110 7 3 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0