Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Nikolaos Botis Goalkeeper 9 720 0 1 0 0
Vasilios Zafiriadis Defender 3 74 0 0 0 0
Georgios Lazariotis Midfielder 2 35 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 16 914 0 1 0 0
Anastasios Symeonidis Midfielder 11 435 3 2 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 12 453 2 2 0 0
Angelos Zilos Defender 17 1227 2 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 13 573 2 3 0 0
Georgios Koutsias Forward 18 1405 28 4 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 17 1230 0 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Forward 12 708 0 2 0 0
Ioannis Tsaloukidis Defender 4 39 0 0 0 0
Isidoros Koutsidis Defender 15 1144 1 0 0 0
Ioannis Pitilakos Midfielder 15 959 0 2 0 0
Marios Babouras Forward 15 615 2 4 0 0
Theodoros Spyridopoulos Midfielder 17 805 5 5 0 0
Michail-Rafail Kamaros Forward 10 175 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 9 220 0 0 0 0
Fabian Tsela Defender 15 762 1 1 0 0
Evangelos Toskos Defender 13 230 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Nikolaos Botis Goalkeeper 9 720 0 1 0 0
Vasilios Zafiriadis Defender 3 74 0 0 0 0
Georgios Lazariotis Midfielder 2 35 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 16 914 0 1 0 0
Anastasios Symeonidis Midfielder 11 435 3 2 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 12 453 2 2 0 0
Angelos Zilos Defender 17 1227 2 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 13 573 2 3 0 0
Georgios Koutsias Forward 18 1405 28 4 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 17 1230 0 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Forward 12 708 0 2 0 0
Ioannis Tsaloukidis Defender 4 39 0 0 0 0
Isidoros Koutsidis Defender 15 1144 1 0 0 0
Ioannis Pitilakos Midfielder 15 959 0 2 0 0
Marios Babouras Forward 15 615 2 4 0 0
Theodoros Spyridopoulos Midfielder 17 805 5 5 0 0
Michail-Rafail Kamaros Forward 10 175 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 9 220 0 0 0 0
Fabian Tsela Defender 15 762 1 1 0 0
Evangelos Toskos Defender 13 230 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Nikolaos Botis Goalkeeper 9 720 0 1 0 0
Vasilios Zafiriadis Defender 3 74 0 0 0 0
Georgios Lazariotis Midfielder 2 35 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 16 914 0 1 0 0
Anastasios Symeonidis Midfielder 11 435 3 2 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 12 453 2 2 0 0
Angelos Zilos Defender 17 1227 2 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 13 573 2 3 0 0
Georgios Koutsias Forward 18 1405 28 4 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 17 1230 0 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Forward 12 708 0 2 0 0
Ioannis Tsaloukidis Defender 4 39 0 0 0 0
Isidoros Koutsidis Defender 15 1144 1 0 0 0
Ioannis Pitilakos Midfielder 15 959 0 2 0 0
Marios Babouras Forward 15 615 2 4 0 0
Theodoros Spyridopoulos Midfielder 17 805 5 5 0 0
Michail-Rafail Kamaros Forward 10 175 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 9 220 0 0 0 0
Fabian Tsela Defender 15 762 1 1 0 0
Evangelos Toskos Defender 13 230 0 0 0 0