Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 1 90 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Anastasios Temertzoglou Midfielder 5 190 2 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Altintzis Forward 18 707 1 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Konstantinos Pairazidis Defender 1 20 0 0 0 0
Konstantinos Tsagalidis Defender 2 95 0 1 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 19 1385 7 5 0 0
Dimitrios Kouidis Midfielder 9 312 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 22 1670 3 2 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stefanos Manesidis Forward 3 125 0 0 0 0
Konstantinos Theodoridis Defender 11 407 1 1 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Grigorios Chniaris Defender 4 70 0 0 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 8 332 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Midfielder 20 1420 1 2 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Christos Tsakiridis Forward 2 135 1 0 0 0
Apostolos Xepapadakis Defender 2 45 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 1 90 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Anastasios Temertzoglou Midfielder 5 190 2 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Altintzis Forward 18 707 1 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Konstantinos Pairazidis Defender 1 20 0 0 0 0
Konstantinos Tsagalidis Defender 2 95 0 1 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 19 1385 7 5 0 0
Dimitrios Kouidis Midfielder 9 312 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 22 1670 3 2 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stefanos Manesidis Forward 3 125 0 0 0 0
Konstantinos Theodoridis Defender 11 407 1 1 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Grigorios Chniaris Defender 4 70 0 0 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 8 332 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Midfielder 20 1420 1 2 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Christos Tsakiridis Forward 2 135 1 0 0 0
Apostolos Xepapadakis Defender 2 45 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Theodoros Kaltsidis Defender 1 90 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Anastasios Temertzoglou Midfielder 5 190 2 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Altintzis Forward 18 707 1 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Konstantinos Pairazidis Defender 1 20 0 0 0 0
Konstantinos Tsagalidis Defender 2 95 0 1 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 19 1385 7 5 0 0
Dimitrios Kouidis Midfielder 9 312 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Panagiotis Panagiotou Midfielder 22 1670 3 2 0 0
Dimosthenis Makris Goalkeeper 6 540 0 0 0 0
Stefanos Manesidis Forward 3 125 0 0 0 0
Konstantinos Theodoridis Defender 11 407 1 1 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Grigorios Chniaris Defender 4 70 0 0 0 0
Isaak Kiourtsidis Defender 8 332 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Midfielder 20 1420 1 2 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Christos Tsakiridis Forward 2 135 1 0 0 0
Apostolos Xepapadakis Defender 2 45 0 0 0 0