Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 12 708 0 2 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Forward 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 261 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 12 708 0 2 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Forward 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 261 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 18 1420 4 15 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 17 1278 5 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Lambros Smirlis Forward 17 1203 12 6 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 12 708 0 2 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 17 597 0 3 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 1 90 0 0 0 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 2 135 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Forward 24 1593 4 5 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 19 1132 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 261 0 0 0 0