Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 29 2411 0 0 0 0
Giorgos Doumtsis Forward 32 2379 13 8 1 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 6 369 0 1 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 8 185 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 23 952 5 2 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 28 1295 1 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 8 146 0 1 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 795 0 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 31 2745 2 1 0 0
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1270 12 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 6 261 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 29 2411 0 0 0 0
Giorgos Doumtsis Forward 32 2379 13 8 1 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 6 369 0 1 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 8 185 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 23 952 5 2 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 28 1295 1 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 8 146 0 1 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 795 0 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 31 2745 2 1 0 0
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1270 12 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 6 261 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 29 2411 0 0 0 0
Giorgos Doumtsis Forward 32 2379 13 8 1 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Efstathios Tachatos Defender 6 369 0 1 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 8 185 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 23 952 5 2 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 19 1665 0 0 0 0
Georgios Lagonidis Defender 6 350 1 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 22 1758 0 7 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 20 1498 5 0 0 0
Thomas Karamperis Midfielder 21 1685 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 25 2148 4 5 0 0
Vasilios Kortezian Forward 19 998 13 4 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 28 1295 1 2 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1670 3 2 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 8 146 0 1 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 10 795 0 0 0 0
Ioannis Michailidis Defender 31 2745 2 1 0 0
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 12 948 1 0 0 0
Christos Tzolis Forward 25 1725 29 6 0 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 24 1593 4 5 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1270 12 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 6 261 0 0 0 0