Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Forward 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 11 1020 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 18 1503 5 0 5 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 15 857 3 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 16 1212 0 0 6 0
Ioannis Manolioudis Defender 18 1442 1 0 1 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Forward 13 266 0 2 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 20 1647 2 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 24 2137 1 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 10 380 3 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 11 347 2 0 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 7 383 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Forward 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 11 1020 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 18 1503 5 0 5 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 15 857 3 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 16 1212 0 0 6 0
Ioannis Manolioudis Defender 18 1442 1 0 1 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Forward 13 266 0 2 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 20 1647 2 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 24 2137 1 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 10 380 3 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 11 347 2 0 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 7 383 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Forward 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 11 1020 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 18 1503 5 0 5 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Lambros Smirlis Forward 18 1363 8 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 15 857 3 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 16 1212 0 0 6 0
Ioannis Manolioudis Defender 18 1442 1 0 1 0
Alexandros Tsioptsis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Forward 13 266 0 2 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 20 1647 2 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 24 2137 1 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 10 380 3 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 11 347 2 0 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 7 383 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0