Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 24 2110 2 1 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 18 1362 11 2 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 20 1800 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 13 1113 0 1 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Ioannis Michailidis Defender 22 1963 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 13 266 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 24 2137 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 7 223 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 24 2110 2 1 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 18 1362 11 2 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 20 1800 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 13 1113 0 1 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Ioannis Michailidis Defender 22 1963 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 13 266 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 24 2137 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 7 223 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 24 2110 2 1 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 18 1362 11 2 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 20 1800 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 22 1486 0 0 10 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 22 1004 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 8 510 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 25 1182 0 4 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 17 910 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 13 1113 0 1 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 22 1708 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 26 2218 1 5 3 0
Ioannis Michailidis Defender 22 1963 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 26 1988 19 8 5 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 13 266 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 26 1328 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 24 2137 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 7 223 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 21 844 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0