Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 22 1930 2 0 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 17 1297 11 1 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 18 1620 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 20 1349 0 0 8 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 21 959 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 6 467 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 23 1155 0 3 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 15 757 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 12 1025 0 0 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 20 1528 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 24 2038 1 4 3 0
Ioannis Michailidis Defender 20 1783 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 24 1851 19 8 4 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 12 246 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 24 1301 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 22 1957 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 180 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 19 729 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 22 1930 2 0 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 17 1297 11 1 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 18 1620 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 20 1349 0 0 8 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 21 959 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 6 467 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 23 1155 0 3 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 15 757 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 12 1025 0 0 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 20 1528 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 24 2038 1 4 3 0
Ioannis Michailidis Defender 20 1783 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 24 1851 19 8 4 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 12 246 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 24 1301 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 22 1957 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 180 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 19 729 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 22 1930 2 0 4 0
Giorgos Doumtsis Forward 17 1297 11 1 4 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 18 1620 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 20 1349 0 0 8 1
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 21 959 2 1 5 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 6 467 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 23 1155 0 3 2 0
Thomas Karamperis Midfielder 4 66 1 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 21 807 3 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 15 757 5 6 3 0
Achilleas Salamouras Midfielder 12 1025 0 0 4 0
Panagiotis Panagiotou Defender 20 1528 0 0 4 1
Dimitrios Theodoridis Midfielder 13 478 0 0 2 0
Petros Kaloutsikidis Defender 24 2038 1 4 3 0
Ioannis Michailidis Defender 20 1783 2 1 4 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 2 180 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 24 1851 19 8 4 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 12 246 0 2 0 0
Dimitrios Panidis Forward 24 1301 10 4 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 22 1957 1 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 180 1 1 0 0
Georgios Koutsias Forward 19 729 4 3 3 0
Antonis Gaitanidis Forward 4 254 1 1 0 0