Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 6 540 0 0 2 0
Aventis Aventisian Defender 6 540 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 5 441 0 0 2 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 6 511 0 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 6 492 5 2 2 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 6 356 5 3 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 6 518 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 2 36 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 6 540 0 0 3 0
Ioannis Pipiliaris Forward 3 57 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 6 255 0 0 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 468 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 1 13 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 6 540 0 0 2 0
Aventis Aventisian Defender 6 540 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 5 441 0 0 2 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 6 511 0 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 6 492 5 2 2 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 6 356 5 3 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 6 518 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 2 36 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 6 540 0 0 3 0
Ioannis Pipiliaris Forward 3 57 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 6 255 0 0 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 468 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 1 13 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 6 540 0 0 2 0
Aventis Aventisian Defender 6 540 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 5 441 0 0 2 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 6 511 0 1 1 0
Vasilios Kortezian Forward 6 492 5 2 2 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 6 356 5 3 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 6 518 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 2 36 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 6 540 0 0 3 0
Ioannis Pipiliaris Forward 3 57 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 6 255 0 0 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 6 468 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 1 13 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0