Next Match VS Panetolikos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 7 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 10 399 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 14 1228 3 3 8 1
Nikolaos Mavris Forward 6 422 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 15 920 16 6 2 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 8 496 1 2 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 16 918 1 5 2 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 12 462 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 13 691 1 1 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Minas Vasileiadis Forward 14 789 4 6 1 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 14 860 8 4 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 11 489 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 4 109 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 13 1118 0 2 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 9 682 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 375 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 58 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 219 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 21 1451 3 4 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Konstantinos Goumas Midfielder 10 805 4 5 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Dimitrios Kottas Midfielder 5 329 0 0 5 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 10 862 0 0 0 1
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 3 59 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 11 478 6 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 18 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 7 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 10 399 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 14 1228 3 3 8 1
Nikolaos Mavris Forward 6 422 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 15 920 16 6 2 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 8 496 1 2 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 16 918 1 5 2 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 12 462 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 13 691 1 1 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Minas Vasileiadis Forward 14 789 4 6 1 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 14 860 8 4 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 11 489 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 4 109 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 13 1118 0 2 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 9 682 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 375 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 58 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 219 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 21 1451 3 4 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Konstantinos Goumas Midfielder 10 805 4 5 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Dimitrios Kottas Midfielder 5 329 0 0 5 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 10 862 0 0 0 1
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 3 59 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 11 478 6 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 18 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 7 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 10 399 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 14 1228 3 3 8 1
Nikolaos Mavris Forward 6 422 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 15 920 16 6 2 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 8 496 1 2 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 16 918 1 5 2 0
Alexandros Adam Forward 15 1179 11 3 5 0
Vasileios Pasachidis Defender 19 1693 4 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 12 462 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 13 691 1 1 2 0
Manolis Ibraim Forward 10 408 2 1 2 0
Taxiarchis Filon Forward 20 1657 2 3 7 0
Minas Vasileiadis Forward 14 789 4 6 1 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 14 860 8 4 2 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 175 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 11 489 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 4 109 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 13 1118 0 2 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 9 682 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 375 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 58 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 219 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 21 1451 3 4 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 21 1665 0 6 4 0
Konstantinos Goumas Midfielder 10 805 4 5 4 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 11 710 1 1 1 0
Dimitrios Kottas Midfielder 5 329 0 0 5 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 10 862 0 0 0 1
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 13 1172 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 3 59 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 11 478 6 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 18 0 0 0 0