Next Match VS Lincoln
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 8 254 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 776 3 2 2 1
Nikolaos Mavris Forward 2 180 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 8 511 11 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 4 235 0 1 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 10 484 1 4 1 0
Alexandros Adam Forward 7 441 6 1 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 11 975 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 7 293 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 6 239 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 4 119 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 12 942 2 3 5 0
Minas Vasileiadis Forward 8 541 4 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 2 107 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 383 4 1 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 7 269 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 8 303 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 3 81 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 6 479 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 4 350 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 4 345 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 850 3 3 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 11 864 0 5 3 0
Konstantinos Goumas Midfielder 5 423 1 4 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 7 278 1 0 1 0
Gustavo Varela Forward 1 78 1 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 3 255 0 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 9 810 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 2 51 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 5 277 5 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 8 254 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 776 3 2 2 1
Nikolaos Mavris Forward 2 180 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 8 511 11 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 4 235 0 1 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 10 484 1 4 1 0
Alexandros Adam Forward 7 441 6 1 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 11 975 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 7 293 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 6 239 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 4 119 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 12 942 2 3 5 0
Minas Vasileiadis Forward 8 541 4 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 2 107 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 383 4 1 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 7 269 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 8 303 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 3 81 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 6 479 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 4 350 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 4 345 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 850 3 3 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 11 864 0 5 3 0
Konstantinos Goumas Midfielder 5 423 1 4 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 7 278 1 0 1 0
Gustavo Varela Forward 1 78 1 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 3 255 0 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 9 810 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 2 51 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 5 277 5 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 8 254 0 1 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 776 3 2 2 1
Nikolaos Mavris Forward 2 180 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 8 511 11 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 4 235 0 1 2 0
Konstantinos Ignatiou Forward 10 484 1 4 1 0
Alexandros Adam Forward 7 441 6 1 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 11 975 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 7 293 1 1 1 0
Marios Leka Midfielder 6 239 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 4 119 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 12 942 2 3 5 0
Minas Vasileiadis Forward 8 541 4 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 2 107 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 383 4 1 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 7 269 0 0 1 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 8 303 1 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 3 81 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 6 479 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 4 350 1 0 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 4 345 1 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 13 850 3 3 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 11 864 0 5 3 0
Konstantinos Goumas Midfielder 5 423 1 4 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 7 278 1 0 1 0
Gustavo Varela Forward 1 78 1 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 3 255 0 0 3 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 9 810 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 2 51 2 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 5 277 5 0 0 0