Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 2 136 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 3 181 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 2 78 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 2 180 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 2 153 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 2 71 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 2 124 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 3 154 0 0 0 0
Vladimir Bradonjic Forward 3 207 2 2 0 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 1 90 0 0 2 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 1 44 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 18 0 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 2 117 0 0 1 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 2 136 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 3 181 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 2 78 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 2 180 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 2 153 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 2 71 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 2 124 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 3 154 0 0 0 0
Vladimir Bradonjic Forward 3 207 2 2 0 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 1 90 0 0 2 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 1 44 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 18 0 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 2 117 0 0 1 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 2 136 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 3 181 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 2 78 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 2 180 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 2 153 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 2 71 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 2 124 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 3 154 0 0 0 0
Vladimir Bradonjic Forward 3 207 2 2 0 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 1 90 0 0 2 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 1 44 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 18 0 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 2 117 0 0 1 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0