Next Match VS ΑΕΚ
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 712 1 2 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 9 628 0 1 1 0
Vasileios Gordeziani Forward 9 572 3 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 12 701 6 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 10 701 0 0 3 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 12 967 0 1 4 1
Panagiotis Panagiotou Defender 5 369 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 5 314 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 9 498 1 4 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 13 709 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 8 356 2 2 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 609 0 1 3 0
Vladimir Bradonjic Forward 12 918 6 3 2 0
Ermis Selimai Defender 4 209 0 1 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 8 655 0 0 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 5 0 0 0 0
Odysseas Spyridis Forward 7 165 0 1 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 2 63 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 4 360 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 8 400 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 5 109 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 569 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 11 918 0 0 4 0
Stefanos Tzimas Forward 8 301 4 1 1 0
Nika Ninua Midfielder 8 310 0 0 5 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 2 136 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 9 676 2 1 3 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 712 1 2 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 9 628 0 1 1 0
Vasileios Gordeziani Forward 9 572 3 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 12 701 6 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 10 701 0 0 3 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 12 967 0 1 4 1
Panagiotis Panagiotou Defender 5 369 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 5 314 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 9 498 1 4 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 13 709 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 8 356 2 2 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 609 0 1 3 0
Vladimir Bradonjic Forward 12 918 6 3 2 0
Ermis Selimai Defender 4 209 0 1 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 8 655 0 0 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 5 0 0 0 0
Odysseas Spyridis Forward 7 165 0 1 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 2 63 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 4 360 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 8 400 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 5 109 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 569 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 11 918 0 0 4 0
Stefanos Tzimas Forward 8 301 4 1 1 0
Nika Ninua Midfielder 8 310 0 0 5 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 2 136 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 9 676 2 1 3 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 712 1 2 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 9 628 0 1 1 0
Vasileios Gordeziani Forward 9 572 3 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 12 701 6 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 10 701 0 0 3 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 12 967 0 1 4 1
Panagiotis Panagiotou Defender 5 369 0 0 1 0
Vasileios Kitsakis Defender 5 314 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 9 498 1 4 2 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 13 709 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 8 356 2 2 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 609 0 1 3 0
Vladimir Bradonjic Forward 12 918 6 3 2 0
Ermis Selimai Defender 4 209 0 1 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 8 655 0 0 3 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 5 0 0 0 0
Odysseas Spyridis Forward 7 165 0 1 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 2 63 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 4 360 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 8 400 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 5 109 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 7 630 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 569 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 11 918 0 0 4 0
Stefanos Tzimas Forward 8 301 4 1 1 0
Nika Ninua Midfielder 8 310 0 0 5 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 2 136 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 9 676 2 1 3 0