Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 8 517 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 9 553 3 3 1 0
Lambros Smirlis Forward 2 148 3 0 1 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 10 621 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 9 625 0 0 1 0
Alexandros Adam Forward 10 759 0 3 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 7 393 0 0 2 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 3 0 0 0 0
Manolis Ibraim Forward 1 22 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 10 886 3 0 2 0
Loukas Martos Forward 3 119 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 9 539 0 1 1 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 2 6 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 7 503 3 1 1 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 763 1 0 4 0
Andreas Athanasiou Midfielder 7 423 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 10 645 8 1 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 100 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 3 15 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 8 589 1 3 5 1
Angelos Zilo Defender 3 270 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 1 10 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 34 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 2 120 0 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 8 517 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 9 553 3 3 1 0
Lambros Smirlis Forward 2 148 3 0 1 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 10 621 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 9 625 0 0 1 0
Alexandros Adam Forward 10 759 0 3 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 7 393 0 0 2 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 3 0 0 0 0
Manolis Ibraim Forward 1 22 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 10 886 3 0 2 0
Loukas Martos Forward 3 119 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 9 539 0 1 1 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 2 6 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 7 503 3 1 1 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 763 1 0 4 0
Andreas Athanasiou Midfielder 7 423 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 10 645 8 1 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 100 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 3 15 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 8 589 1 3 5 1
Angelos Zilo Defender 3 270 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 1 10 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 34 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 2 120 0 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 8 517 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 9 553 3 3 1 0
Lambros Smirlis Forward 2 148 3 0 1 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 10 621 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 9 625 0 0 1 0
Alexandros Adam Forward 10 759 0 3 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 7 393 0 0 2 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 3 0 0 0 0
Manolis Ibraim Forward 1 22 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 10 886 3 0 2 0
Loukas Martos Forward 3 119 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 9 539 0 1 1 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 2 6 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 7 503 3 1 1 0
Charalampos Georgiadis Defender 9 763 1 0 4 0
Andreas Athanasiou Midfielder 7 423 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 10 645 8 1 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 100 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 3 15 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 8 589 1 3 5 1
Angelos Zilo Defender 3 270 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 1 90 0 0 1 0
Ermis Selimai Defender 1 10 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 1 34 0 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfileder 2 120 0 0 1 0