Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 17 954 0 6 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 13 862 0 0 2 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 16 908 23 2 0 0
Leon Sznaucner Defender 13 628 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 13 586 7 3 1 0
Nikolaos Chaldezos Forward 18 1276 15 14 4 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 10 800 0 0 2 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 17 1138 1 8 1 0
Ioannis Gkersos Midfielder 15 1075 0 3 2 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 8 397 2 2 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 10 785 0 0 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 14 978 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 14 826 0 1 1 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 17 724 2 1 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 15 720 9 3 0 0
Dimitrios Mintis Forward 13 659 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 6 269 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 8 301 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 15 750 3 3 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 17 975 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 9 662 1 4 1 0
Alexandros Bouklas Forward 11 405 3 0 0 0
Claidi Cadriou Goalkeeper 1 15 0 0 0 0
Marvin Evan Gadji Forward 1 17 0 0 0 0
Thomas Nikiforos Defender 1 25 0 0 0 0
Alexandros Dimitriadis Defender 1 17 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 17 954 0 6 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 13 862 0 0 2 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 16 908 23 2 0 0
Leon Sznaucner Defender 13 628 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 13 586 7 3 1 0
Nikolaos Chaldezos Forward 18 1276 15 14 4 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 10 800 0 0 2 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 17 1138 1 8 1 0
Ioannis Gkersos Midfielder 15 1075 0 3 2 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 8 397 2 2 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 10 785 0 0 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 14 978 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 14 826 0 1 1 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 17 724 2 1 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 15 720 9 3 0 0
Dimitrios Mintis Forward 13 659 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 6 269 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 8 301 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 15 750 3 3 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 17 975 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 9 662 1 4 1 0
Alexandros Bouklas Forward 11 405 3 0 0 0
Claidi Cadriou Goalkeeper 1 15 0 0 0 0
Marvin Evan Gadji Forward 1 17 0 0 0 0
Thomas Nikiforos Defender 1 25 0 0 0 0
Alexandros Dimitriadis Defender 1 17 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 17 954 0 6 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 13 862 0 0 2 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 16 908 23 2 0 0
Leon Sznaucner Defender 13 628 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 13 586 7 3 1 0
Nikolaos Chaldezos Forward 18 1276 15 14 4 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 10 800 0 0 2 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 17 1138 1 8 1 0
Ioannis Gkersos Midfielder 15 1075 0 3 2 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 8 397 2 2 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 10 785 0 0 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 14 978 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 14 826 0 1 1 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 17 724 2 1 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 15 720 9 3 0 0
Dimitrios Mintis Forward 13 659 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 6 269 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 8 301 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 15 750 3 3 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 17 975 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 9 662 1 4 1 0
Alexandros Bouklas Forward 11 405 3 0 0 0
Claidi Cadriou Goalkeeper 1 15 0 0 0 0
Marvin Evan Gadji Forward 1 17 0 0 0 0
Thomas Nikiforos Defender 1 25 0 0 0 0
Alexandros Dimitriadis Defender 1 17 0 0 0 0