Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 12 759 0 3 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 11 752 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 10 547 14 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 10 444 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 8 416 2 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 12 814 10 10 1 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 6 480 0 0 1 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 10 669 1 3 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 9 557 0 2 1 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 6 285 1 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 7 560 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 6 196 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 10 646 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 8 440 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 4 158 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 6 259 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 12 677 1 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 10 444 7 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 8 424 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 4 129 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 6 184 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 8 428 1 2 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 10 420 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 6 452 1 2 1 0
Alexandros Bouklas Forward 5 143 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 12 759 0 3 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 11 752 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 10 547 14 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 10 444 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 8 416 2 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 12 814 10 10 1 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 6 480 0 0 1 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 10 669 1 3 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 9 557 0 2 1 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 6 285 1 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 7 560 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 6 196 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 10 646 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 8 440 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 4 158 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 6 259 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 12 677 1 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 10 444 7 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 8 424 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 4 129 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 6 184 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 8 428 1 2 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 10 420 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 6 452 1 2 1 0
Alexandros Bouklas Forward 5 143 1 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Iordanis Chatsidis Defender 12 759 0 3 0 0
Athanasios Filippiadis Defender 11 752 0 0 1 0
Konstantinos Souvlatzis Forward 10 547 14 0 0 0
Leon Sznaucner Defender 10 444 1 1 0 0
Marios Matera Midfielder 8 416 2 3 0 0
Nikolaos Chaldezos Forward 12 814 10 10 1 0
Georgios Nikolaidis Goalkeeper 6 480 0 0 1 0
Christoforos Lazaridis Midfielder 10 669 1 3 0 0
Ioannis Gkersos Midfielder 9 557 0 2 1 0
Fotios Georgios Metaxas Forward 6 285 1 1 0 0
Eleftherios Manasidis Goalkeeper 7 560 0 0 0 0
Anastasios Gavanoudis Forward 6 196 0 1 0 0
Theodoros Kalpakis Defender 10 646 0 0 2 0
Lazaros Dimitrakopoulos Defender 8 440 0 0 1 0
Aggelos Basdas Defender 4 158 0 0 0 0
Ioannis Andronoudis Forward 6 259 0 0 0 0
Grigorios-Alexandros Papadopoulos Midfielder 12 677 1 0 0 0
Aurelio Sefa Midfielder 10 444 7 0 0 0
Dimitrios Mintis Forward 8 424 0 1 0 0
Nikolaos Telidis Defender 4 129 0 0 0 0
Christos Demiris Midfielder 6 184 1 0 1 0
Ioannis Topalidis Defender 8 428 1 2 2 0
Konstantinos Mischos Midfielder 10 420 1 1 0 0
Ioannis Tsialis Midfielder 6 452 1 2 1 0
Alexandros Bouklas Forward 5 143 1 0 0 0