Next Match VS Lamia
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 4 319 0 1 2 0
Dimitrios Chatsidis Forward 8 607 3 1 1 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 10 543 3 0 2 0
Iordanis Kesidis Forward 3 71 0 0 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 7 466 1 0 2 1
Vasileios Pasachidis Defender 7 523 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 8 522 0 0 3 0
Georgios Sapanis Midfielder 1 8 0 0 1 0
Antonio Zoumpi Midfielder 2 31 1 2 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 433 2 0 2 0
Emmanouil Tsobanis Forward 9 527 3 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 4 171 2 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 434 1 0 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 233 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 1 5 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 4 235 3 1 1 0
Grigorios Politakis Forward 4 124 0 0 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 141 0 0 0 0
Panagiotis Tsitskas Defender 2 51 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 8 636 0 1 3 0
Marios Babouras Forward 7 291 1 2 2 0
Konstantinos Polikratis Defender 6 334 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 8 364 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 720 2 2 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 265 0 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 4 319 0 1 2 0
Dimitrios Chatsidis Forward 8 607 3 1 1 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 10 543 3 0 2 0
Iordanis Kesidis Forward 3 71 0 0 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 7 466 1 0 2 1
Vasileios Pasachidis Defender 7 523 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 8 522 0 0 3 0
Georgios Sapanis Midfielder 1 8 0 0 1 0
Antonio Zoumpi Midfielder 2 31 1 2 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 433 2 0 2 0
Emmanouil Tsobanis Forward 9 527 3 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 4 171 2 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 434 1 0 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 233 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 1 5 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 4 235 3 1 1 0
Grigorios Politakis Forward 4 124 0 0 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 141 0 0 0 0
Panagiotis Tsitskas Defender 2 51 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 8 636 0 1 3 0
Marios Babouras Forward 7 291 1 2 2 0
Konstantinos Polikratis Defender 6 334 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 8 364 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 720 2 2 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 265 0 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 4 319 0 1 2 0
Dimitrios Chatsidis Forward 8 607 3 1 1 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 10 543 3 0 2 0
Iordanis Kesidis Forward 3 71 0 0 1 0
Nikolaos Deligiannis Defender 7 466 1 0 2 1
Vasileios Pasachidis Defender 7 523 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 8 522 0 0 3 0
Georgios Sapanis Midfielder 1 8 0 0 1 0
Antonio Zoumpi Midfielder 2 31 1 2 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 433 2 0 2 0
Emmanouil Tsobanis Forward 9 527 3 0 1 0
Konstantinos Vryzas Forward 4 171 2 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 6 434 1 0 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 233 0 0 0 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 1 5 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 4 235 3 1 1 0
Grigorios Politakis Forward 4 124 0 0 0 0
Georgios Koupenos Defender 3 141 0 0 0 0
Panagiotis Tsitskas Defender 2 51 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 8 636 0 1 3 0
Marios Babouras Forward 7 291 1 2 2 0
Konstantinos Polikratis Defender 6 334 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 8 364 0 1 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 720 2 2 2 0
Minas Vasileiadis Forward 4 265 0 1 0 0