Επόμενος Αγώνας VS FC Groningen
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 3 240 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 16 1280 1 0 4 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 16 1238 3 3 1 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 1 13 0 0 0 0
Πέτρος Καρακώστας Επιθετικός 16 440 4 1 3 0
Αθανάσιος Πάνος Μέσος 14 1025 1 0 0 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1122 6 2 1 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 10 165 0 1 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 16 1258 0 4 3 0
Ανέστης Μύθου Μέσος 13 759 1 0 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 10 623 4 0 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Δημήτριος Σελλάς Αμυντικός 10 480 0 1 1 0
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 1 15 0 0 0 0
Νικόλαος Δημόπουλος Μέσος 5 74 1 0 0 0
Παύλος Μπάγιος Αμυντικός 9 179 0 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 15 939 2 2 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 16 1138 4 2 1 0
Κλήμης Κυριακίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Γεώργιος Ρωμανίδης Επιθετικός 8 228 1 0 0 0
Δημοσθένης Κακούλης Αμυντικός 1 80 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 9 446 0 0 0 0
Ηλίας Δριγκάκης Μέσος 9 144 0 0 2 0
Ανδρέας Σπύρου Επιθετικός 4 154 0 0 1 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 13 1040 0 0 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 12 797 3 1 1 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 5 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 2 106 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 60 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 3 240 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 16 1280 1 0 4 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 16 1238 3 3 1 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 1 13 0 0 0 0
Πέτρος Καρακώστας Επιθετικός 16 440 4 1 3 0
Αθανάσιος Πάνος Μέσος 14 1025 1 0 0 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1122 6 2 1 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 10 165 0 1 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 16 1258 0 4 3 0
Ανέστης Μύθου Μέσος 13 759 1 0 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 10 623 4 0 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Δημήτριος Σελλάς Αμυντικός 10 480 0 1 1 0
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 1 15 0 0 0 0
Νικόλαος Δημόπουλος Μέσος 5 74 1 0 0 0
Παύλος Μπάγιος Αμυντικός 9 179 0 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 15 939 2 2 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 16 1138 4 2 1 0
Κλήμης Κυριακίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Γεώργιος Ρωμανίδης Επιθετικός 8 228 1 0 0 0
Δημοσθένης Κακούλης Αμυντικός 1 80 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 9 446 0 0 0 0
Ηλίας Δριγκάκης Μέσος 9 144 0 0 2 0
Ανδρέας Σπύρου Επιθετικός 4 154 0 0 1 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 13 1040 0 0 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 12 797 3 1 1 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 5 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 2 106 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 60 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 3 240 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 16 1280 1 0 4 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 16 1238 3 3 1 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 1 13 0 0 0 0
Πέτρος Καρακώστας Επιθετικός 16 440 4 1 3 0
Αθανάσιος Πάνος Μέσος 14 1025 1 0 0 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1122 6 2 1 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 10 165 0 1 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 16 1258 0 4 3 0
Ανέστης Μύθου Μέσος 13 759 1 0 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 10 623 4 0 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 0 0 0 0 0 0
Δημήτριος Σελλάς Αμυντικός 10 480 0 1 1 0
Ηλίας Καραγκιόζης Επιθετικός 1 15 0 0 0 0
Νικόλαος Δημόπουλος Μέσος 5 74 1 0 0 0
Παύλος Μπάγιος Αμυντικός 9 179 0 1 0 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 15 939 2 2 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 16 1138 4 2 1 0
Κλήμης Κυριακίδης Τερματοφύλακας 0 0 0 0 0 0
Γεώργιος Ρωμανίδης Επιθετικός 8 228 1 0 0 0
Δημοσθένης Κακούλης Αμυντικός 1 80 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 9 446 0 0 0 0
Ηλίας Δριγκάκης Μέσος 9 144 0 0 2 0
Ανδρέας Σπύρου Επιθετικός 4 154 0 0 1 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 13 1040 0 0 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 12 797 3 1 1 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 5 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 2 106 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 60 0 0 0 0