Επόμενος Αγώνας VS Club Brugge KV

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ www.paokfc.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paokfc.gr. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του. Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής του ομάδας, καθώς και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, φωτογραφίες, διαδικτυακά παιχνίδια, wall papers, newsletters με ειδικές προσφορές κ.ά.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο:

 • περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψει, ενοχλήσει, φέρει σε δύσκολη θέση οποιονδήποτε από τους αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών ή τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας,
 • περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιεχομένου, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, ή μετάδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με τις συμβατικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εχεμύθειας),
 • περιεχομένου το οποίο παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,
 • περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • περιεχομένου το οποίο ενδέχεται να παρενοχλήσει τους αποδέκτες/επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (‘chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κ.ά.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία, να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) έγγραφα, ήχο, βίντεο, εικόνες screensavers, wallpapers κ.ά., τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του επίσημου δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχονται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (‘hyperlinks’) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές των επισκεπτών/χρηστών με τους διαφημιζόμενους που βρίσκονται μέσα στο δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε όρου περί ικανοποιητικής ποιότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών/χρηστών, ότι θα είναι ακριβείς, αδιάλειπτες, έγκυρες, ασφαλείς ή ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών, θα είναι αξιόπιστα ή ακριβή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταβάλλει όμως κάθε προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών του δικτυακού τόπου της και της πρακτικότητας και χρηστικότητάς του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες έχουν παράσχει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή τους. Εάν δεν έχουν παράσχει την ανωτέρω συναίνεση, οι επισκέπτες/χρήστες δεν θα λαμβάνουν τη σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναφέρεται παρακάτω, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το νομικό κανονιστικό πλαίσιο, τις εταιρικές δεσμεύσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς συλλογής προσωπικών δεδομένων, τη χρήση των πληροφοριών, την αποθήκευση των δεδομένων, τα Cookies και Webbeacons, τον πιστωτικό έλεγχο, την αποκάλυψη πληροφοριών, την ασφάλεια των δεδομένων, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την παρακολούθηση των επικοινωνιών, τα δικαιώματά σας και άλλες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΧΡΗΣΗ COOKIES/WEBBEACONS

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

Η ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά e-mail της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και webbeacons μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies και Webbeacons της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, πρόταση για το δικτυακό τόπο ή για κάποια από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.paokfc.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ www.paokfc.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paokfc.gr. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του. Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής του ομάδας, καθώς και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, φωτογραφίες, διαδικτυακά παιχνίδια, wall papers, newsletters με ειδικές προσφορές κ.ά.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο:

 • περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψει, ενοχλήσει, φέρει σε δύσκολη θέση οποιονδήποτε από τους αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών ή τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας,
 • περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιεχομένου, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, ή μετάδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με τις συμβατικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εχεμύθειας),
 • περιεχομένου το οποίο παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,
 • περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • περιεχομένου το οποίο ενδέχεται να παρενοχλήσει τους αποδέκτες/επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (‘chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κ.ά.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία, να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) έγγραφα, ήχο, βίντεο, εικόνες screensavers, wallpapers κ.ά., τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του επίσημου δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχονται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (‘hyperlinks’) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές των επισκεπτών/χρηστών με τους διαφημιζόμενους που βρίσκονται μέσα στο δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε όρου περί ικανοποιητικής ποιότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών/χρηστών, ότι θα είναι ακριβείς, αδιάλειπτες, έγκυρες, ασφαλείς ή ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών, θα είναι αξιόπιστα ή ακριβή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταβάλλει όμως κάθε προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών του δικτυακού τόπου της και της πρακτικότητας και χρηστικότητάς του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες έχουν παράσχει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή τους. Εάν δεν έχουν παράσχει την ανωτέρω συναίνεση, οι επισκέπτες/χρήστες δεν θα λαμβάνουν τη σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναφέρεται παρακάτω, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το νομικό κανονιστικό πλαίσιο, τις εταιρικές δεσμεύσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς συλλογής προσωπικών δεδομένων, τη χρήση των πληροφοριών, την αποθήκευση των δεδομένων, τα Cookies και Webbeacons, τον πιστωτικό έλεγχο, την αποκάλυψη πληροφοριών, την ασφάλεια των δεδομένων, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την παρακολούθηση των επικοινωνιών, τα δικαιώματά σας και άλλες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΧΡΗΣΗ COOKIES/WEBBEACONS

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

Η ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά e-mail της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και webbeacons μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies και Webbeacons της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, πρόταση για το δικτυακό τόπο ή για κάποια από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.paokfc.gr.

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ www.paokfc.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paokfc.gr. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του. Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής του ομάδας, καθώς και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, φωτογραφίες, διαδικτυακά παιχνίδια, wall papers, newsletters με ειδικές προσφορές κ.ά.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο:

 • περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψει, ενοχλήσει, φέρει σε δύσκολη θέση οποιονδήποτε από τους αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών ή τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας,
 • περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιεχομένου, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, ή μετάδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με τις συμβατικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εχεμύθειας),
 • περιεχομένου το οποίο παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,
 • περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • περιεχομένου το οποίο ενδέχεται να παρενοχλήσει τους αποδέκτες/επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (‘chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κ.ά.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύεται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία, να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) έγγραφα, ήχο, βίντεο, εικόνες screensavers, wallpapers κ.ά., τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιονδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του επίσημου δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχονται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (‘hyperlinks’) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές των επισκεπτών/χρηστών με τους διαφημιζόμενους που βρίσκονται μέσα στο δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε όρου περί ικανοποιητικής ποιότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών/χρηστών, ότι θα είναι ακριβείς, αδιάλειπτες, έγκυρες, ασφαλείς ή ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών, θα είναι αξιόπιστα ή ακριβή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταβάλλει όμως κάθε προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των εφαρμογών του δικτυακού τόπου της και της πρακτικότητας και χρηστικότητάς του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες έχουν παράσχει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή τους. Εάν δεν έχουν παράσχει την ανωτέρω συναίνεση, οι επισκέπτες/χρήστες δεν θα λαμβάνουν τη σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες/χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναφέρεται παρακάτω, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το νομικό κανονιστικό πλαίσιο, τις εταιρικές δεσμεύσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς συλλογής προσωπικών δεδομένων, τη χρήση των πληροφοριών, την αποθήκευση των δεδομένων, τα Cookies και Webbeacons, τον πιστωτικό έλεγχο, την αποκάλυψη πληροφοριών, την ασφάλεια των δεδομένων, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την παρακολούθηση των επικοινωνιών, τα δικαιώματά σας και άλλες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΧΡΗΣΗ COOKIES/WEBBEACONS

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

Η ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά e-mail της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και webbeacons μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies και Webbeacons της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η οποία είναι αναρτημένη εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, πρόταση για το δικτυακό τόπο ή για κάποια από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.paokfc.gr.