Επόμενος Αγώνας VS

Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 05.12.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.05.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 20.12.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 15.04.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 22.12.2020 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 05.06.2020 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.10.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 04.06.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 18.12.2018 στις 09:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.05.2018 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15.12.2017 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 03.10.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 07.06.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 20.12.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 17.10.2016 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20.05.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 21.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 07.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (27.04)

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 136.964.398 μετοχές, (ποσοστό 87,4623% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου) και αναφορικά με τα θέματα που είχαν τεθεί πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εδώ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 27.04.2015 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.12.2014 στις 12.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 12:00 στα γραφεία του συλλόγου στο γήπεδο της Τούμπας.

Πρώτο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας-γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμπλήρωση – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
  2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 28.05 Γενική Συνέλευση των μετόχων αναβάλλεται.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας (γήπεδο Τούμπας) γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητικός – Αθλητικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
2. Οικονομικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
3. Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
4. Μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε σήμερα 03.05.2014 η πολύωρη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ομάδας Ιβάν Σαββίδης.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ εξηγώντας ότι «ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να εξελιχθεί και να γιγαντωθεί διατηρώντας τα κεκτημένα και τις ιστορικές καταβολές του» ζήτησε από τους συνεργάτες του να αφοσιωθούν 100% στο έργο που έχουν κληθεί να φέρουν σε πέρας αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου, σε συνδυασμό με το εχθρικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα. Και οι απαραίτητες αλλαγές και η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει από την ίδια την ΠΑΕ όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε:
1. Να προσκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της χρονιάς σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικό, οικονομικό κλπ).
2. Στη Γενική Συνέλευση που θα κοινοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, θα αποφασιστεί η διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου και ακολούθως η εκλογή των νέων μελών του.
3. Να ξεκαθαρίσει το οργανόγραμμα της εταιρείας ώστε οι ρόλοι, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, να είναι διακριτοί και ξεκάθαροι.
4. Να προβεί η ΠΑΕ μέσω του νομικού τμήματος σε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του ΠΑΟΚ εναντίον όσων δυσφημούν, υποβαθμίζουν ή (και) παρεμποδίζουν με αθέμιτους τρόπους τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να συνεχιστούν τα βήματα ανάπτυξης της ομάδας σε οργανωτικά θέματα, ενώ παράλληλα υπήρξε δέσμευση να θωρακιστεί ο ΠΑΟΚ προκειμένου όχι απλώς να αντεπεξέλθει σε αυτό το αρρωστημένο περιβάλλον, αλλά να επιβάλλει τις θέσεις του.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόκειται να συνεδριάσει το Σάββατο (03.05) προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η στάση του Δικεφάλου απέναντι στη Super League και την ΕΠΟ. Επιπλέον, πρόκειται να αποφασιστεί η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέμα την αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 
 

Η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ολοκληρώθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.850.000 € με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 49.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. H προθεσμία για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ εκπνέει στις 31.07.
Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των 52.629.497,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 175.431.658 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί  τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή  20.12.2013 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά η πρόσκληση :

Η νέα διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. που ως μοναδικό θέμα είχε την εκλογή από το σώμα των μετόχων αιρετής διοίκησης. Μετά από την μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τους εκπρόσωπους  των μετόχων η ΠΑΕ αποκτά αιρετή διοίκηση η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, την κ. Goncharova Maria και τον κ. Παπαδόπουλο Δημοκράτη ως νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το ποσοστό των μετόχων που εκπροσωπήθηκε ήταν 81,91% με την κ. Maria Goncharova, ως εκπρόσωπο του Προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και της εταιρία DIMERA LTD να  προτείνει για μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους: Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, Goncharova Maria. .

Η διάρκεια του νέου διοικητικού συμβουλίου μπορεί να φτάσει έως τα πέντε χρόνια.

«Όπως ξέρετε από το καλοκαίρι η ΠΑΕ άλλαξε σελίδα. Λύνονται με επιτυχία όλα τα οικονομικά προβλήματα και πλέον απομένει το ζήτημα των παλαιών χρεών. Ήρθελοιπόν  η ώρα να αποκτήσει η ΠΑΕ αιρετή διοίκηση», υποστήριξε από το βήμα της συνέλευσης ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Ζήσης Βρύζας.

Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 05.12.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.05.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 20.12.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 15.04.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 22.12.2020 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 05.06.2020 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.10.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 04.06.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 18.12.2018 στις 09:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.05.2018 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15.12.2017 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 03.10.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 07.06.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 20.12.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 17.10.2016 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20.05.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 21.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 07.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (27.04)

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 136.964.398 μετοχές, (ποσοστό 87,4623% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου) και αναφορικά με τα θέματα που είχαν τεθεί πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εδώ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 27.04.2015 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.12.2014 στις 12.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 12:00 στα γραφεία του συλλόγου στο γήπεδο της Τούμπας.

Πρώτο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας-γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμπλήρωση – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
  2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 28.05 Γενική Συνέλευση των μετόχων αναβάλλεται.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας (γήπεδο Τούμπας) γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητικός – Αθλητικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
2. Οικονομικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
3. Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
4. Μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε σήμερα 03.05.2014 η πολύωρη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ομάδας Ιβάν Σαββίδης.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ εξηγώντας ότι «ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να εξελιχθεί και να γιγαντωθεί διατηρώντας τα κεκτημένα και τις ιστορικές καταβολές του» ζήτησε από τους συνεργάτες του να αφοσιωθούν 100% στο έργο που έχουν κληθεί να φέρουν σε πέρας αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου, σε συνδυασμό με το εχθρικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα. Και οι απαραίτητες αλλαγές και η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει από την ίδια την ΠΑΕ όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε:
1. Να προσκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της χρονιάς σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικό, οικονομικό κλπ).
2. Στη Γενική Συνέλευση που θα κοινοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, θα αποφασιστεί η διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου και ακολούθως η εκλογή των νέων μελών του.
3. Να ξεκαθαρίσει το οργανόγραμμα της εταιρείας ώστε οι ρόλοι, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, να είναι διακριτοί και ξεκάθαροι.
4. Να προβεί η ΠΑΕ μέσω του νομικού τμήματος σε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του ΠΑΟΚ εναντίον όσων δυσφημούν, υποβαθμίζουν ή (και) παρεμποδίζουν με αθέμιτους τρόπους τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να συνεχιστούν τα βήματα ανάπτυξης της ομάδας σε οργανωτικά θέματα, ενώ παράλληλα υπήρξε δέσμευση να θωρακιστεί ο ΠΑΟΚ προκειμένου όχι απλώς να αντεπεξέλθει σε αυτό το αρρωστημένο περιβάλλον, αλλά να επιβάλλει τις θέσεις του.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόκειται να συνεδριάσει το Σάββατο (03.05) προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η στάση του Δικεφάλου απέναντι στη Super League και την ΕΠΟ. Επιπλέον, πρόκειται να αποφασιστεί η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέμα την αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 
 

Η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ολοκληρώθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.850.000 € με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 49.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. H προθεσμία για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ εκπνέει στις 31.07.
Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των 52.629.497,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 175.431.658 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί  τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή  20.12.2013 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά η πρόσκληση :

Η νέα διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. που ως μοναδικό θέμα είχε την εκλογή από το σώμα των μετόχων αιρετής διοίκησης. Μετά από την μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τους εκπρόσωπους  των μετόχων η ΠΑΕ αποκτά αιρετή διοίκηση η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, την κ. Goncharova Maria και τον κ. Παπαδόπουλο Δημοκράτη ως νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το ποσοστό των μετόχων που εκπροσωπήθηκε ήταν 81,91% με την κ. Maria Goncharova, ως εκπρόσωπο του Προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και της εταιρία DIMERA LTD να  προτείνει για μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους: Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, Goncharova Maria. .

Η διάρκεια του νέου διοικητικού συμβουλίου μπορεί να φτάσει έως τα πέντε χρόνια.

«Όπως ξέρετε από το καλοκαίρι η ΠΑΕ άλλαξε σελίδα. Λύνονται με επιτυχία όλα τα οικονομικά προβλήματα και πλέον απομένει το ζήτημα των παλαιών χρεών. Ήρθελοιπόν  η ώρα να αποκτήσει η ΠΑΕ αιρετή διοίκηση», υποστήριξε από το βήμα της συνέλευσης ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Ζήσης Βρύζας.

Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 05.12.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.05.2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 20.12.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 15.04.2021 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 22.12.2020 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 05.06.2020 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.10.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 04.06.2019 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 18.12.2018 στις 09:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 30.05.2018 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 15.12.2017 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 03.10.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 07.06.2017 στις 12:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 20.12.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Κατεβάστε και διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 17.10.2016 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20.05.2016 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 21.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 07.12.2015 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (27.04)

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 136.964.398 μετοχές, (ποσοστό 87,4623% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου) και αναφορικά με τα θέματα που είχαν τεθεί πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης εδώ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 27.04.2015 στις 11.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17.12.2014 στις 12.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, στις 12:00 στα γραφεία του συλλόγου στο γήπεδο της Τούμπας.

Πρώτο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΕΔΩ.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας-γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συμπλήρωση – Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
  2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για τις 28.05 Γενική Συνέλευση των μετόχων αναβάλλεται.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας (γήπεδο Τούμπας) γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητικός – Αθλητικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
2. Οικονομικός απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2013-2014
3. Ανασυγκρότηση Δ.Σ.
4. Μελλοντικές προοπτικές της εταιρίας
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε σήμερα 03.05.2014 η πολύωρη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ομάδας Ιβάν Σαββίδης.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ εξηγώντας ότι «ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να εξελιχθεί και να γιγαντωθεί διατηρώντας τα κεκτημένα και τις ιστορικές καταβολές του» ζήτησε από τους συνεργάτες του να αφοσιωθούν 100% στο έργο που έχουν κληθεί να φέρουν σε πέρας αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου, σε συνδυασμό με το εχθρικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σε όλα τα επίπεδα. Και οι απαραίτητες αλλαγές και η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει από την ίδια την ΠΑΕ όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε:
1. Να προσκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία θα παρουσιαστεί ο απολογισμός της χρονιάς σε όλα τα επίπεδα (αγωνιστικό, οικονομικό κλπ).
2. Στη Γενική Συνέλευση που θα κοινοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, θα αποφασιστεί η διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου και ακολούθως η εκλογή των νέων μελών του.
3. Να ξεκαθαρίσει το οργανόγραμμα της εταιρείας ώστε οι ρόλοι, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, να είναι διακριτοί και ξεκάθαροι.
4. Να προβεί η ΠΑΕ μέσω του νομικού τμήματος σε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του ΠΑΟΚ εναντίον όσων δυσφημούν, υποβαθμίζουν ή (και) παρεμποδίζουν με αθέμιτους τρόπους τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να συνεχιστούν τα βήματα ανάπτυξης της ομάδας σε οργανωτικά θέματα, ενώ παράλληλα υπήρξε δέσμευση να θωρακιστεί ο ΠΑΟΚ προκειμένου όχι απλώς να αντεπεξέλθει σε αυτό το αρρωστημένο περιβάλλον, αλλά να επιβάλλει τις θέσεις του.

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρόκειται να συνεδριάσει το Σάββατο (03.05) προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η στάση του Δικεφάλου απέναντι στη Super League και την ΕΠΟ. Επιπλέον, πρόκειται να αποφασιστεί η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέμα την αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 
 

Η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ολοκληρώθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 14.850.000 € με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 49.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. H προθεσμία για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ εκπνέει στις 31.07.
Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των 52.629.497,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 175.431.658 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη.

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/20 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί  τους μετόχους της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή  20.12.2013 στις 13.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά η πρόσκληση :

Η νέα διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ. που ως μοναδικό θέμα είχε την εκλογή από το σώμα των μετόχων αιρετής διοίκησης. Μετά από την μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τους εκπρόσωπους  των μετόχων η ΠΑΕ αποκτά αιρετή διοίκηση η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, την κ. Goncharova Maria και τον κ. Παπαδόπουλο Δημοκράτη ως νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το ποσοστό των μετόχων που εκπροσωπήθηκε ήταν 81,91% με την κ. Maria Goncharova, ως εκπρόσωπο του Προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και της εταιρία DIMERA LTD να  προτείνει για μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους: Βρύζα Ζήση, Γεροντίδη Ηλία, Μηλιωρίδη Σπύρο, Ποικιλίδη Παναγιώτη, Goncharova Maria. .

Η διάρκεια του νέου διοικητικού συμβουλίου μπορεί να φτάσει έως τα πέντε χρόνια.

«Όπως ξέρετε από το καλοκαίρι η ΠΑΕ άλλαξε σελίδα. Λύνονται με επιτυχία όλα τα οικονομικά προβλήματα και πλέον απομένει το ζήτημα των παλαιών χρεών. Ήρθελοιπόν  η ώρα να αποκτήσει η ΠΑΕ αιρετή διοίκηση», υποστήριξε από το βήμα της συνέλευσης ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Ζήσης Βρύζας.