Επόμενος Αγώνας VS SL Benfica
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Χρήστος Ταλιχμανίδης
Δημοσθένης Μακρής
Ηλίας Καζουλίδης
Χρήστος Βουτσάς
Γεώργιος Λαγωνίδης
Χρήστος Στοϊνοβιτς
Χρήστος Μαρμαρίδης
Άγγελος Μουτζούρης
Ισαάκ Κιουρτσίδης
Θεόδωρος Καλτσίδης
Ευστάθιος Τάχατος
Aϊντίν Ντάικο
Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης
Θεόδωρος Γκουτζιουρίδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Δημήτριος Θεοδωρίδης
Σπυρίδων Ατματζίδης
Γεώργιος Καλαϊτζής
Βασίλειος Γρόσδης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Θωμάς Καραμπέρης
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Αναστάσιος Σαπουντζής
Αναστάσιος Τεμερτζόγλου
Θεόδωρος Πουρναράς
Αναστάσιος-Ανδρέας Τσέλιος
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Γεώργιος Βρακάς
Ευθύμιος Θεοδωρίδης
Βασίλειος Αλτιντζής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Γεώργιος Μπάλας
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Αθανάσιος-Θεοφάνης Τσιάκαλος
Πέτρος Καλουτσικίδης
Ιωάννης Κορομπίλης
Κίμων Κορέας
Ευάγγελος Σπαρτιάτης
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Χρήστος Ταλιχμανίδης
Δημοσθένης Μακρής
Ηλίας Καζουλίδης
Χρήστος Βουτσάς
Γεώργιος Λαγωνίδης
Χρήστος Στοϊνοβιτς
Χρήστος Μαρμαρίδης
Άγγελος Μουτζούρης
Ισαάκ Κιουρτσίδης
Θεόδωρος Καλτσίδης
Ευστάθιος Τάχατος
Aϊντίν Ντάικο
Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης
Θεόδωρος Γκουτζιουρίδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Δημήτριος Θεοδωρίδης
Σπυρίδων Ατματζίδης
Γεώργιος Καλαϊτζής
Βασίλειος Γρόσδης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Θωμάς Καραμπέρης
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Αναστάσιος Σαπουντζής
Αναστάσιος Τεμερτζόγλου
Θεόδωρος Πουρναράς
Αναστάσιος-Ανδρέας Τσέλιος
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Γεώργιος Βρακάς
Ευθύμιος Θεοδωρίδης
Βασίλειος Αλτιντζής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Γεώργιος Μπάλας
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Αθανάσιος-Θεοφάνης Τσιάκαλος
Πέτρος Καλουτσικίδης
Ιωάννης Κορομπίλης
Κίμων Κορέας
Ευάγγελος Σπαρτιάτης
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Χρήστος Ταλιχμανίδης
Δημοσθένης Μακρής
Ηλίας Καζουλίδης
Χρήστος Βουτσάς
Γεώργιος Λαγωνίδης
Χρήστος Στοϊνοβιτς
Χρήστος Μαρμαρίδης
Άγγελος Μουτζούρης
Ισαάκ Κιουρτσίδης
Θεόδωρος Καλτσίδης
Ευστάθιος Τάχατος
Aϊντίν Ντάικο
Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης
Θεόδωρος Γκουτζιουρίδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Δημήτριος Θεοδωρίδης
Σπυρίδων Ατματζίδης
Γεώργιος Καλαϊτζής
Βασίλειος Γρόσδης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Θωμάς Καραμπέρης
Κωνσταντίνος Μπούμπας
Αναστάσιος Σαπουντζής
Αναστάσιος Τεμερτζόγλου
Θεόδωρος Πουρναράς
Αναστάσιος-Ανδρέας Τσέλιος
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Γεώργιος Βρακάς
Ευθύμιος Θεοδωρίδης
Βασίλειος Αλτιντζής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Γεώργιος Μπάλας
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Αθανάσιος-Θεοφάνης Τσιάκαλος
Πέτρος Καλουτσικίδης
Ιωάννης Κορομπίλης
Κίμων Κορέας
Ευάγγελος Σπαρτιάτης