Επόμενος Αγώνας VS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια (για μεμονωμένους αγώνες και εισιτήρια διαρκείας) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

 • Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο. Ως “Γήπεδο” θεωρείται το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος (το Γήπεδο Τούμπας ή άλλο γήπεδο σε περίπτωση αλλαγής έδρας). Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.
 • Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο Γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο Γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εφόσον τροποποιηθεί εκ νέου η ισχύουσα νομοθεσία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς που αφορούν τη χρήση των Εισιτηρίων και την είσοδο στο Γήπεδο.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο Γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.ticketmaster.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο Γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων, και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων του UEFA Europa Conference League, και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση.
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο Γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή στα τηλέφωνα 2310954050/2310954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο Γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10,00 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο Γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
 10. Αλλαγή θέσης-Απαγόρευση εισόδου στο Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται αζημίως είτε να αλλάξει στον κάτοχο τη θέση που αναφέρεται στο Εισιτήριο Διαρκείας (κατά την αγορά του εισιτηρίου) παραχωρώντας του διαφορετική θέση εντός της ιδίας κερκίδας, είτε να μην επιτρέψει την είσοδο στο Γήπεδο, σε περίπτωση που επιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση περιορισμοί, ή ειδικότερες  υγειονομικές προϋποθέσεις αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα   ή αλλαγή  αναφορικά με το ποσοστό φιλάθλων που επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα στους αγώνες των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων, και για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να παράσχει αντισταθμιστικά οφέλη στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας που θα στερηθούν το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο για λόγους που οφείλονται σε ενδεχόμενους περιορισμούς που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές εντός της περιόδου 2023-2024.
 11. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 12. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), τη σχετική Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.paokfc.gr, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
  Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 1. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος-θεατής:
  – δεν τηρεί του παρόντες Όρους,
  – αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,
  – διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,
  – κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,
  – έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,
  – επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,
  – προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,
  – φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.
 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  – όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του Ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, έστω και αν νομίμως κατέχονται,
  – μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,
  – ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3459/2006, όπως ισχύουν,
  – ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,
  – ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,
  – ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,
  – μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,
  – πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,
  – μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,
  – νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,
  – ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων-συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,
  – ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.λπ.,
  – εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την υπηρεσία ασφάλειας του αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.
  Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών στην ιστοσελίδας της, στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.
  Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.
 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου Εισιτηρίου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου Εισιτηρίου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων Εισιτηρίου: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου Εισιτηρίου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο Εισιτηρίου-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.
 7. H συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος , εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της.
 8. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, ιδίως δε σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια (για μεμονωμένους αγώνες και εισιτήρια διαρκείας) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

 • Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο. Ως “Γήπεδο” θεωρείται το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος (το Γήπεδο Τούμπας ή άλλο γήπεδο σε περίπτωση αλλαγής έδρας). Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.
 • Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο Γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο Γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εφόσον τροποποιηθεί εκ νέου η ισχύουσα νομοθεσία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς που αφορούν τη χρήση των Εισιτηρίων και την είσοδο στο Γήπεδο.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο Γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.ticketmaster.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο Γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων, και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων του UEFA Europa Conference League, και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση.
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο Γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή στα τηλέφωνα 2310954050/2310954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο Γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10,00 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο Γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
 10. Αλλαγή θέσης-Απαγόρευση εισόδου στο Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται αζημίως είτε να αλλάξει στον κάτοχο τη θέση που αναφέρεται στο Εισιτήριο Διαρκείας (κατά την αγορά του εισιτηρίου) παραχωρώντας του διαφορετική θέση εντός της ιδίας κερκίδας, είτε να μην επιτρέψει την είσοδο στο Γήπεδο, σε περίπτωση που επιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση περιορισμοί, ή ειδικότερες  υγειονομικές προϋποθέσεις αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα   ή αλλαγή  αναφορικά με το ποσοστό φιλάθλων που επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα στους αγώνες των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων, και για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να παράσχει αντισταθμιστικά οφέλη στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας που θα στερηθούν το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο για λόγους που οφείλονται σε ενδεχόμενους περιορισμούς που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές εντός της περιόδου 2023-2024.
 11. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 12. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), τη σχετική Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.paokfc.gr, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
  Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 1. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος-θεατής:
  – δεν τηρεί του παρόντες Όρους,
  – αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,
  – διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,
  – κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,
  – έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,
  – επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,
  – προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,
  – φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.
 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  – όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του Ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, έστω και αν νομίμως κατέχονται,
  – μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,
  – ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3459/2006, όπως ισχύουν,
  – ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,
  – ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,
  – ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,
  – μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,
  – πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,
  – μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,
  – νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,
  – ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων-συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,
  – ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.λπ.,
  – εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την υπηρεσία ασφάλειας του αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.
  Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών στην ιστοσελίδας της, στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.
  Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.
 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου Εισιτηρίου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου Εισιτηρίου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων Εισιτηρίου: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου Εισιτηρίου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο Εισιτηρίου-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.
 7. H συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος , εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της.
 8. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, ιδίως δε σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια (για μεμονωμένους αγώνες και εισιτήρια διαρκείας) της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

 • Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο. Ως “Γήπεδο” θεωρείται το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος (το Γήπεδο Τούμπας ή άλλο γήπεδο σε περίπτωση αλλαγής έδρας). Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.
 • Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο Γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο Γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εφόσον τροποποιηθεί εκ νέου η ισχύουσα νομοθεσία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς που αφορούν τη χρήση των Εισιτηρίων και την είσοδο στο Γήπεδο.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο Γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.ticketmaster.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο Γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων, και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων του UEFA Europa Conference League, και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2023-2024, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση.
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο Γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή στα τηλέφωνα 2310954050/2310954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο Γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10,00 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο Γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
 10. Αλλαγή θέσης-Απαγόρευση εισόδου στο Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται αζημίως είτε να αλλάξει στον κάτοχο τη θέση που αναφέρεται στο Εισιτήριο Διαρκείας (κατά την αγορά του εισιτηρίου) παραχωρώντας του διαφορετική θέση εντός της ιδίας κερκίδας, είτε να μην επιτρέψει την είσοδο στο Γήπεδο, σε περίπτωση που επιβληθούν με νομοθετική ρύθμιση περιορισμοί, ή ειδικότερες  υγειονομικές προϋποθέσεις αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα γήπεδα   ή αλλαγή  αναφορικά με το ποσοστό φιλάθλων που επιτρέπεται να εισέρχονται στα γήπεδα στους αγώνες των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων, και για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. H ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να παράσχει αντισταθμιστικά οφέλη στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας που θα στερηθούν το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο για λόγους που οφείλονται σε ενδεχόμενους περιορισμούς που θα επιβληθούν από τις αρμόδιες αρχές εντός της περιόδου 2023-2024.
 11. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 12. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), τη σχετική Ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.paokfc.gr, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
  Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 1. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος-θεατής:
  – δεν τηρεί του παρόντες Όρους,
  – αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,
  – διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,
  – κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,
  – έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,
  – επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,
  – προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,
  – φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.
 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
  – όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του Ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, έστω και αν νομίμως κατέχονται,
  – μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,
  – ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3459/2006, όπως ισχύουν,
  – ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,
  – ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,
  – ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,
  – μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,
  – πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,
  – μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,
  – νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,
  – ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων-συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,
  – ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.λπ.,
  – εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την υπηρεσία ασφάλειας του αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.
  Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών στην ιστοσελίδας της, στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.
  Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου Εισιτηρίου-θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.
 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος Εισιτηρίου-θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων Εισιτηρίου-θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου Εισιτηρίου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου Εισιτηρίου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων Εισιτηρίου: Οι κάτοχοι Εισιτηρίου ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου Εισιτηρίου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο Εισιτηρίου-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.
 7. H συλλογή ή/και μετάδοση ή/και παραγωγή και/ή διάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, ή οποιουδήποτε είδους ηχογράφηση οποιουδήποτε ήχου, βίντεο ή οπτικοακουστικού υλικού σε οποιοδήποτε αγώνα (είτε με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είτε με άλλο τρόπο) για σκοπούς οποιασδήποτε μορφής στοιχήματος, τυχερών παιχνιδιών ή εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων ή για άλλους σκοπούς που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις συμβατικών συνεργασιών, απαγορεύεται αυστηρά στα Στάδια/Γήπεδα του Πρωταθλήματος , εκτός από τις περιπτώσεις όπου η άδεια χορηγείται ρητά από τη Super League και τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, ιδιωτική χρήση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οι παραβάτες φίλαθλοι θα πρέπει, στα όρια του εφικτού, να απομακρύνονται από το γήπεδο επιμέλεια της γηπεδούχου Π.Α.Ε., εφόσον κάτι τέτοιο υποπίπτει στην αντίληψή της.
 8. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, ιδίως δε σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).