Επόμενος Αγώνας VS Άρης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020:

Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο και παρακολούθησης αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.

Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (εφεξής “ΠΑΕ”) δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ.

 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.tickethour.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων της UEFA (CHAMPIONS LEAGUE και/ή EUROPA LEAGUE), και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση. Στο Εισιτήριο Διαρκείας δεν συμπεριλαμβάνονται οι νοκ-άουτ αγώνες του UEFA CHAMPIONS LEAGUE/EUROPA LEAGUE, αν και εφόσον εξασφαλιστεί η συμμετοχή (εξαιρούνται τα Εισιτήρια Διαρκείας VIP του 3ουκαι 4ουορόφου και οι σουίτες).
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ή στα τηλέφωνα 2310 954050/2310 954065/2310 954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ.
 10. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ και η ΠΑΕ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 11. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ. Ο κάτοχος-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 12. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 13. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και/ή αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.
 14. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο γήπεδο.
 15. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η ΠΑΕ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Γενικοί όροι εισόδου στο γήπεδο της Τούμπας

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την είσοδο των φιλάθλων για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας στο Γήπεδο Τούμπας, και αφορά του κατόχους εισιτηρίων και εισιτηρίων διαρκείας.

Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ειδικών όρων που διέπουν τα εισιτήρια και τα εισιτήρια διαρκείας.

 1. 1. Ταυτότητα κατόχου: Οι κάτοχοι εισιτηρίων, κατά την είσοδό τους στο Γήπεδο, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 2. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής:

– δεν τηρεί του παρόντες Όρους,

– αρνείται το σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,

– διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,

– κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

– έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,

– επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,

– προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του Αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,

– φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 ν. 1646/1986), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

– μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

– ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως ισχύουν,

– ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

– ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

– ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,

– μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

– πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

– μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,

– νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

– ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων – συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,

– ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κλπ.,

– εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις την υπηρεσία ασφάλειας του Αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.

Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.

 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του Αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος – θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων – θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους Αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο – θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020:

Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο και παρακολούθησης αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.

Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (εφεξής “ΠΑΕ”) δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ.

 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.tickethour.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων της UEFA (CHAMPIONS LEAGUE και/ή EUROPA LEAGUE), και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση. Στο Εισιτήριο Διαρκείας δεν συμπεριλαμβάνονται οι νοκ-άουτ αγώνες του UEFA CHAMPIONS LEAGUE/EUROPA LEAGUE, αν και εφόσον εξασφαλιστεί η συμμετοχή (εξαιρούνται τα Εισιτήρια Διαρκείας VIP του 3ουκαι 4ουορόφου και οι σουίτες).
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ή στα τηλέφωνα 2310 954050/2310 954065/2310 954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ.
 10. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ και η ΠΑΕ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 11. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ. Ο κάτοχος-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 12. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 13. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και/ή αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.
 14. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο γήπεδο.
 15. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η ΠΑΕ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Γενικοί όροι εισόδου στο γήπεδο της Τούμπας

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την είσοδο των φιλάθλων για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας στο Γήπεδο Τούμπας, και αφορά του κατόχους εισιτηρίων και εισιτηρίων διαρκείας.

Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ειδικών όρων που διέπουν τα εισιτήρια και τα εισιτήρια διαρκείας.

 1. 1. Ταυτότητα κατόχου: Οι κάτοχοι εισιτηρίων, κατά την είσοδό τους στο Γήπεδο, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 2. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής:

– δεν τηρεί του παρόντες Όρους,

– αρνείται το σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,

– διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,

– κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

– έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,

– επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,

– προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του Αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,

– φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 ν. 1646/1986), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

– μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

– ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως ισχύουν,

– ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

– ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

– ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,

– μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

– πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

– μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,

– νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

– ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων – συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,

– ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κλπ.,

– εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις την υπηρεσία ασφάλειας του Αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.

Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.

 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του Αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος – θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων – θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους Αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο – θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τα εισιτήρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020:

Ως “Εισιτήριο” θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο και παρακολούθησης αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Όπου προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους.

Κάθε φίλαθλος που προσέρχεται στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα θα πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (εφεξής “ΠΑΕ”) δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο, ο δε κάτοχος δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την ΠΑΕ.

 1. Αποδοχή Όρων Εισιτηρίων: Με την αγορά Εισιτηρίου της ΠΑΕ, ο κάτοχος αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.
 2. Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων Εισιτηρίου: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν από την είσοδο του κατόχου-θεατή στο γήπεδο απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του καθώς επίσης και η προσκόμιση αποδεικτικού του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της ΠΑΕ και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή εκτυπώθηκε μέσω της υπηρεσίας print-at-home, εφόσον είναι διαθέσιμη, μέσω των ιστοσελίδων www.paokfc.gr και www.tickethour.gr. Εάν κάποιος προμηθευθεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΠΑΕ ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στην κατοχή του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.
 4. Δικαιώματα Κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας: Με την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ΠΑΕ, για την παρακολούθηση των αγώνων της κανονικής διάρκειας και της φάσης των Playoffs του Πρωταθλήματος Super League, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών αγώνων και των αγώνων της Φάσης των Ομίλων της UEFA (CHAMPIONS LEAGUE και/ή EUROPA LEAGUE), και των φιλικών αγώνων της ομάδας, κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020, σε συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση. Στο Εισιτήριο Διαρκείας δεν συμπεριλαμβάνονται οι νοκ-άουτ αγώνες του UEFA CHAMPIONS LEAGUE/EUROPA LEAGUE, αν και εφόσον εξασφαλιστεί η συμμετοχή (εξαιρούνται τα Εισιτήρια Διαρκείας VIP του 3ουκαι 4ουορόφου και οι σουίτες).
 5. Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης του Εισιτηρίου: Το Εισιτήριο είναι προσωπικό. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο πρόσωπο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από εκείνο που αναγράφεται στο Εισιτήριο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Εισιτήριο και να απαγορεύσει την είσοδο του προσώπου που το κατέχει στο γήπεδο.
 6. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός εάν έχει δοθεί προς τούτο έγγραφη έγκριση από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.
 7. Απώλεια Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας του Εισιτηρίου, ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να το γνωστοποιήσει αμέσως στο τμήμα εισιτηρίων της ΠΑΕ (στα εκδοτήρια της ΠΑΕ ή στα τηλέφωνα 2310 954050/2310 954065/2310 954099). Η αντικατάσταση του Εισιτηρίου γίνεται μόνο μετά από προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης του κατόχου και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα από άλλο πρόσωπο για την είσοδό του στο γήπεδο. Το κόστος αντικατάστασης του Εισιτηρίου Διαρκείας ανέρχεται σε Δέκα Ευρώ (10 €).
 8. Μη επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου ο κάτοχος δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ. Επίσης, σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο γήπεδο ή αποβολής από αυτό, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου αγώνα.
 9. 9. Αναβολή-Ματαίωση ή διεξαγωγή του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση αναβολής ή αλλαγής ώρας έναρξης του αγώνα ο κάτοχος του Εισιτηρίου χρησιμοποιεί το ίδιο Εισιτήριο, χωρίς να δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του ή επιστροφή του αντιτίμου, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτε αξίωση επιστροφής του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του Εισιτηρίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης από την ΠΑΕ.
 10. Επιβολή τιμωρίας στην ΠΑΕ ή αλλαγή έδρας της ΠΑΕ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οποιονδήποτε λόγο της έδρας της ΠΑΕ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου που χρησιμοποιείται ως έδρα της ΠΑΕ για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, ΕΠΟ, UEFA, απόφαση ΠΑΕ κ.λπ.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριό του που θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΠΑΕ. Θα δίδεται προτεραιότητα στους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου που θα οριστεί ως έδρα της ΠΑΕ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθέντων Εισιτηρίων, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι της ΠΑΕ και η ΠΑΕ καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 11. Προσωπικά δεδομένα κατόχων: Οι κάτοχοι-θεατές, με την αγορά του Εισιτηρίου, επιτρέπουν στην ΠΑΕ να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση του Εισιτηρίου και/ή του Εισιτηρίου Διαρκείας, βάσει του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) και των εφαρμοστικών αυτού διατάξεων. Η ΠΑΕ δύναται να συγκεντρώνει, διατηρεί και επεξεργάζεται επιπλέον δεδομένα των κατόχων-θεατών, μετά από προηγούμενη ρητή συναίνεση, κατόπιν έγγραφης Ενημέρωσης, την οποία έχουν δώσει οι κάτοχοι-θεατές για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΠΑΕ και συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών. Η ΠΑΕ, η οποία δεσμεύεται πλήρως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων-θεατών των απλών Εισιτηρίων θα διατηρούνται από την ΠΑΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και των Εισιτηρίων Διαρκείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία συναλλαγή αγοράς Εισιτηρίου και/ή Εισιτηρίου Διαρκείας για τον σκοπό της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ, την εξυπηρέτηση αιτημάτων των κατόχων-θεατών, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ. Ο κάτοχος-θεατής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΑΕ, δικαίωμα διόρθωσης εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Οι ειδικότεροι όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της www.paokfc.gr. Οι θεατές-κάτοχοι μπορούν να απευθύνονται, για οποιεσδήποτε πληροφορίες και απορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].
 12. Συμμετοχή σε επεισόδια-ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 13. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οποιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και/ή αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.
 14. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο γήπεδο, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο-θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο γήπεδο.
 15. Τροποποιήσεις: Η ΠΑΕ δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης περιοδικά με τη δημοσίευση νέας έκδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η ΠΑΕ θα ειδοποιεί για αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση από τον κάτοχο-θεατή) ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα της.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (www.paokfc.gr) συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ περιλαμβάνουν:1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος. 2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας. 3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.paokfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.paokfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (VISA ή MASTERCARD) του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο, τότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Γενικοί όροι εισόδου στο γήπεδο της Τούμπας

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την είσοδο των φιλάθλων για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας στο Γήπεδο Τούμπας, και αφορά του κατόχους εισιτηρίων και εισιτηρίων διαρκείας.

Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ειδικών όρων που διέπουν τα εισιτήρια και τα εισιτήρια διαρκείας.

 1. 1. Ταυτότητα κατόχου: Οι κάτοχοι εισιτηρίων, κατά την είσοδό τους στο Γήπεδο, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 2. Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής:

– δεν τηρεί του παρόντες Όρους,

– αρνείται το σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του,

– διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου,

– κατέχει Εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

– έχει προμηθευθεί το Εισιτήριό του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,

– επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,

– προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του Αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,

– φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

 1. Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 ν. 1646/1986), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

– μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

– ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως ισχύουν,

– ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

– ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

– ιστούς σημαιών και σημαίες, εκτός εάν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι είναι μικρών διαστάσεων όπως προσδιορίζονται με απόφαση της ΠΑΕ και δεν περιέχουν υβριστικό και/ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια,

– μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

– πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

– μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,

– νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

– ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων – συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,

– ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κλπ.,

– εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο η ΠΑΕ, σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις την υπηρεσία ασφάλειας του Αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.

Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της ΠΑΕ και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΠΑΕ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωσή της για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η ΠΑΕ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω απαγορευμένα αντικείμενα στο Γήπεδο.

 1. Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά στην αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του Αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.
 2. Κάμερες ασφαλείας: Ο κάτοχος – θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιόποινων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων – θεατών από το Γήπεδο.
 3. Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Οι κάτοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν. Οι κάτοχοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση τους από το Γήπεδο.
 4. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΠΑΕ, τους αθλητές της, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το Γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους Αγώνα/ες χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 5. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι της ΠΑΕ για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η ΠΑΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.
 6. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο και να το ακυρώσει, απαγορεύοντας στον κάτοχο – θεατή την είσοδο ή παραμονή του στο Γήπεδο.