Επόμενος Αγώνας VS Παναιτωλικός
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 5 450 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 18 1400 1 4 3 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1058 2 3 0 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 2 180 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 14 545 5 1 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 19 840 7 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 15 1193 2 2 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 18 1197 7 5 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 17 1143 3 6 4 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 3 100 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 7 541 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 17 1183 1 1 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 11 990 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 18 1379 5 3 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 3 154 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 11 900 2 0 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 13 1038 1 0 1 0
Χάρης Κοσμόπουλος Επιθετικός 12 580 0 0 1 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 13 778 12 3 0 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 5 219 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 780 7 2 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 8 297 1 2 1 0
Σταύρος Πασχαλίδης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Γεώργιος Δαουλάρης Αμυντικός 7 350 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 40 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 2 31 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 63 0 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 1 63 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 5 450 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 18 1400 1 4 3 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1058 2 3 0 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 2 180 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 14 545 5 1 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 19 840 7 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 15 1193 2 2 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 18 1197 7 5 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 17 1143 3 6 4 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 3 100 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 7 541 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 17 1183 1 1 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 11 990 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 18 1379 5 3 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 3 154 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 11 900 2 0 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 13 1038 1 0 1 0
Χάρης Κοσμόπουλος Επιθετικός 12 580 0 0 1 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 13 778 12 3 0 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 5 219 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 780 7 2 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 8 297 1 2 1 0
Σταύρος Πασχαλίδης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Γεώργιος Δαουλάρης Αμυντικός 7 350 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 40 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 2 31 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 63 0 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 1 63 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 5 450 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 18 1400 1 4 3 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Μέσος 15 1058 2 3 0 0
Γεώργιος Παναγιωτίδης Τερματοφύλακας 2 180 0 0 0 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 14 545 5 1 1 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 19 840 7 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 15 1193 2 2 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 18 1197 7 5 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 17 1143 3 6 4 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 3 100 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 7 541 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 17 1183 1 1 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 11 990 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 18 1379 5 3 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 3 154 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 11 900 2 0 0 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 13 1038 1 0 1 0
Χάρης Κοσμόπουλος Επιθετικός 12 580 0 0 1 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 13 778 12 3 0 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 5 219 0 0 0 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 12 780 7 2 2 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 8 297 1 2 1 0
Σταύρος Πασχαλίδης Τερματοφύλακας 1 90 0 0 0 0
Γεώργιος Δαουλάρης Αμυντικός 7 350 0 0 0 0
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Επιθετικός 2 40 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 2 31 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 1 63 0 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 1 63 0 0 0 0