Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 24 1881 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 15 938 6 8 1 0
Bedri Dunga Midfielder 20 1508 3 6 2 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 24 1265 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 22 1702 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 22 1589 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 20 1371 2 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 15 1350 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 8 428 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 15 1230 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 19 1470 1 1 3 0
Charis Kosmopoulos Forward 19 976 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 18 1071 14 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 10 625 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 13 824 7 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 10 499 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 4 135 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 5 262 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0
Georgios Mavros Midfielder 1 20 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 24 1881 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 15 938 6 8 1 0
Bedri Dunga Midfielder 20 1508 3 6 2 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 24 1265 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 22 1702 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 22 1589 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 20 1371 2 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 15 1350 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 8 428 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 15 1230 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 19 1470 1 1 3 0
Charis Kosmopoulos Forward 19 976 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 18 1071 14 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 10 625 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 13 824 7 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 10 499 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 4 135 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 5 262 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0
Georgios Mavros Midfielder 1 20 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 24 1881 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 15 938 6 8 1 0
Bedri Dunga Midfielder 20 1508 3 6 2 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 24 1265 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 22 1702 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 22 1589 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 20 1371 2 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 15 1350 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 8 428 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 15 1230 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 19 1470 1 1 3 0
Charis Kosmopoulos Forward 19 976 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 18 1071 14 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 10 625 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 13 824 7 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 10 499 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 4 135 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 5 262 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0
Georgios Mavros Midfielder 1 20 0 0 0 0