Next Match VS ΝΠΣ Βόλος
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 9 718 0 3 1 0
Dimitrios Berdos Forward 3 90 1 1 0 0
Bedri Dunga Midfielder 9 611 2 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 5 183 3 1 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 10 347 5 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 8 653 1 1 0 0
Nikolaos Dimopoulos Defender 6 299 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 9 584 3 3 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 8 542 1 4 2 0
Grigorios Minasidis Midfielder 3 100 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 4 310 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 8 584 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 7 630 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 9 688 2 1 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 1 30 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 9 720 2 0 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 6 452 1 0 0 0
Charis Kosmopoulos Forward 5 261 0 0 0 0
Paschalis Stylos Forward 9 606 11 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 2 20 0 0 0 0
Anestis Mythou Forward 10 614 6 2 1 0
Daniel Kosteas Forward 5 189 2 1 1 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 6 205 0 2 1 0
Georgios Daoularis Defender 2 113 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 1 21 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 9 718 0 3 1 0
Dimitrios Berdos Forward 3 90 1 1 0 0
Bedri Dunga Midfielder 9 611 2 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 5 183 3 1 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 10 347 5 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 8 653 1 1 0 0
Nikolaos Dimopoulos Defender 6 299 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 9 584 3 3 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 8 542 1 4 2 0
Grigorios Minasidis Midfielder 3 100 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 4 310 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 8 584 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 7 630 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 9 688 2 1 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 1 30 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 9 720 2 0 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 6 452 1 0 0 0
Charis Kosmopoulos Forward 5 261 0 0 0 0
Paschalis Stylos Forward 9 606 11 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 2 20 0 0 0 0
Anestis Mythou Forward 10 614 6 2 1 0
Daniel Kosteas Forward 5 189 2 1 1 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 6 205 0 2 1 0
Georgios Daoularis Defender 2 113 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 1 21 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 9 718 0 3 1 0
Dimitrios Berdos Forward 3 90 1 1 0 0
Bedri Dunga Midfielder 9 611 2 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 5 183 3 1 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 10 347 5 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 8 653 1 1 0 0
Nikolaos Dimopoulos Defender 6 299 0 0 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 9 584 3 3 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 8 542 1 4 2 0
Grigorios Minasidis Midfielder 3 100 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 4 310 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 8 584 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 7 630 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 9 688 2 1 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 1 30 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 9 720 2 0 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 6 452 1 0 0 0
Charis Kosmopoulos Forward 5 261 0 0 0 0
Paschalis Stylos Forward 9 606 11 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 2 20 0 0 0 0
Anestis Mythou Forward 10 614 6 2 1 0
Daniel Kosteas Forward 5 189 2 1 1 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 6 205 0 2 1 0
Georgios Daoularis Defender 2 113 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 1 21 0 0 0 0