Επόμενος Αγώνας VS Borac Banja Luka
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 18 718 5 3 2 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 26 1274 10 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 7 234 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 9 616 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 9 433 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 13 709 2 0 1 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 15 955 8 3 3 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 3 66 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 5 286 1 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 5 254 0 0 1 0
Χαράλαμπος Αυγητίδης Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Ιωάννης Λουτζιανιώτης Αμυντικός 1 44 0 0 0 0
Βασίλειος Μπακαλίδης Μέσος 1 15 0 1 0 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 7 271 4 0 2 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 1 12 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 18 718 5 3 2 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 26 1274 10 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 7 234 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 9 616 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 9 433 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 13 709 2 0 1 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 15 955 8 3 3 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 3 66 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 5 286 1 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 5 254 0 0 1 0
Χαράλαμπος Αυγητίδης Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Ιωάννης Λουτζιανιώτης Αμυντικός 1 44 0 0 0 0
Βασίλειος Μπακαλίδης Μέσος 1 15 0 1 0 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 7 271 4 0 2 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 1 12 0 0 0 0
Όνομα Θέση Εμφανίσεις Λεπτά Γκολ Ασίστ Κίτρινες Κόκκινες
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος Τερματοφύλακας 8 720 0 0 0 0
Βασίλειος Ελευθεριάδης Μέσος 26 2061 1 4 4 0
Δημήτριος Μπέρδος Επιθετικός 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Μέσος 22 1686 3 6 2 0
Φώτιος Βασίλι Μέσος 18 718 5 3 2 0
Νικόλαος Θεοφίλου Επιθετικός 26 1274 10 1 0 0
Δημήτριος Μπαταούλας Αμυντικός 24 1882 2 3 1 0
Ιωάννης Τσιφούτης Επιθετικός 27 1807 11 7 1 0
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας Επιθετικός 24 1760 6 8 5 0
Γρηγόριος Μηνασίδης Μέσος 7 234 0 1 0 0
Τραϊανός Μόκρης Αμυντικός 9 616 0 0 0 0
Αθανάσιος Παπανικόπουλος Μέσος 22 1511 3 2 0 0
Ευστάθιος Μπελερής Τερματοφύλακας 17 1530 0 1 0 0
Παύλος Τσιότας Αμυντικός 20 1559 5 4 3 0
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης Μέσος 9 433 0 0 0 0
Γεώργιος Κοσίδης Αμυντικός 17 1410 2 1 2 0
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός Aμυντικός 21 1650 1 1 3 0
Πασχάλης Στύλος Επιθετικός 20 1191 15 4 1 0
Ευάγγελος Γκιόκα Αμυντικός 13 709 2 0 1 0
Ανέστης Μύθου Επιθετικός 15 955 8 3 3 0
Αντώνιος Θεοδοσιάδης Μέσος 13 497 1 2 2 0
Ιωάννης Καραγιαννίδης Αμυντικός 8 243 0 0 0 0
Αντώνιος Αρετής Επιθετικός 3 66 0 0 0 0
Δημήτριος Κυριαζίδης Αμυντικός 5 286 1 0 0 0
Μιχαήλ Παπαδόπουλος Μέσος 5 254 0 0 1 0
Χαράλαμπος Αυγητίδης Αμυντικός 1 90 0 0 0 0
Ιωάννης Λουτζιανιώτης Αμυντικός 1 44 0 0 0 0
Βασίλειος Μπακαλίδης Μέσος 1 15 0 1 0 0
Γεώργιος Κρομμύδας Επιθετικός 7 271 4 0 2 0
Γεώργιος Γεωργιάδης Επιθετικός 1 12 0 0 0 0