Επόμενος Αγώνας VS Eintracht Frankfurt
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Νικόλαος Δημόπουλος
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Δημήτριος Σελλάς
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Ευθύμιος Δήμου
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Δανιήλ Κωστέας
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Νικόλαος Δημόπουλος
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Δημήτριος Σελλάς
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Ευθύμιος Δήμου
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Δανιήλ Κωστέας
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Νικόλαος Δημόπουλος
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Δημήτριος Σελλάς
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Ευθύμιος Δήμου
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Δανιήλ Κωστέας
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας