Επόμενος Αγώνας VS Club Brugge KV
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Χαράλαμπος Αυγητίδης
Ιωάννης Λουτζιανιώτης
Δημήτριος Κυριαζίδης
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Βασίλειος Μπακαλίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Γεώργιος Μαύρος
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Γεώργιος Κρομμύδας
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Αντώνιος Αρετής
Γεώργιος Γεωργιάδης
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Χαράλαμπος Αυγητίδης
Ιωάννης Λουτζιανιώτης
Δημήτριος Κυριαζίδης
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Βασίλειος Μπακαλίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Γεώργιος Μαύρος
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Γεώργιος Κρομμύδας
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Αντώνιος Αρετής
Γεώργιος Γεωργιάδης
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας
Ευστάθιος Μπελερής
Μιχαήλ Πουρλιοτόπουλος
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Σταύρος Πασχαλίδης
Γεώργιος Κοσίδης
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός
Παύλος Τσιότας
Τραϊανός Μόκρης
Δημήτριος Μπαταούλας
Χαράλαμπος Αυγητίδης
Ιωάννης Λουτζιανιώτης
Δημήτριος Κυριαζίδης
Ευάγγελος Γκιόκα
Γεώργιος Δαουλάρης
Ιωάννης Καραγιαννίδης
Βασίλειος Ελευθεριάδης
Bedri Dunga
Φώτιος Βασίλι
Αθανάσιος Παπανικόπουλος
Κωνσταντίνος Τουρσουνίδης
Βασίλειος Μπακαλίδης
Γρηγόριος Μηνασίδης
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
Γεώργιος Μαύρος
Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Νικόλαος Θεοφίλου
Χάρης Κοσμόπουλος
Γεώργιος Κρομμύδας
Δημήτριος Μπέρδος
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Τσιφούτης
Αντώνιος-Παναγιώτης Τσίτσιλας
Πασχάλης Στύλος
Αντώνιος Αρετής
Γεώργιος Γεωργιάδης
Ανέστης Μύθου
Δημήτριος Ορφανός
Στυλιανός Μπίκας
Βασίλειος Λευθερούδης
Δημήτριος Κυριακίδης
Ηρακλής Γιάνναρος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Ιωάννης Κλάγκας