Επόμενος Αγώνας VS Άρης
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Δημήτριος Μοναστηρλής
Αλέξανδρος Τσιόπτσης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Βασίλειος Κιτσάκης
Ιωάννης Μανωλιούδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Πέτρος Καλουτσικίδης
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης
Arber Cani
Γεώργιος Τσιακούμης
Γιώργος Βρακάς
Ζήσης Τσίκος
Βασίλειος Γρόσδης
Θωμάς Καραμπέρης
Γεώργιος Κουλούρης
Ιωάννης Κωνσταντέλιας
Τίτος Κουτεντάκης
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Αργύριος Δαρέλας
Κυριάκος Γιαξής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Λάμπρος Σμυρλής
Χρήστος Τζόλης
Ιωάννης Πιπιλιάρης
Donaldoni Zambou Nguemechieu
Νικόλαος Σπυράκος
Γεώργιος Κούτσιας

Στέλιος Μαλεζάς

Απόστολος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Ταξίδης
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ευάγγελος Αλεξόπουλος
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Μπαμπάτσης
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Δημήτριος Μοναστηρλής
Αλέξανδρος Τσιόπτσης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Βασίλειος Κιτσάκης
Ιωάννης Μανωλιούδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Πέτρος Καλουτσικίδης
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης
Arber Cani
Γεώργιος Τσιακούμης
Γιώργος Βρακάς
Ζήσης Τσίκος
Βασίλειος Γρόσδης
Θωμάς Καραμπέρης
Γεώργιος Κουλούρης
Ιωάννης Κωνσταντέλιας
Τίτος Κουτεντάκης
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Αργύριος Δαρέλας
Κυριάκος Γιαξής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Λάμπρος Σμυρλής
Χρήστος Τζόλης
Ιωάννης Πιπιλιάρης
Donaldoni Zambou Nguemechieu
Νικόλαος Σπυράκος
Γεώργιος Κούτσιας

Στέλιος Μαλεζάς

Απόστολος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Ταξίδης
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ευάγγελος Αλεξόπουλος
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Μπαμπάτσης
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Δημήτριος Μοναστηρλής
Αλέξανδρος Τσιόπτσης
Παναγιώτης Παναγιώτου
Βασίλειος Κιτσάκης
Ιωάννης Μανωλιούδης
Αβεντίς Αβεντισιάν
Πέτρος Καλουτσικίδης
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης
Arber Cani
Γεώργιος Τσιακούμης
Γιώργος Βρακάς
Ζήσης Τσίκος
Βασίλειος Γρόσδης
Θωμάς Καραμπέρης
Γεώργιος Κουλούρης
Ιωάννης Κωνσταντέλιας
Τίτος Κουτεντάκης
Δημήτριος Τσοπούρογλου
Αργύριος Δαρέλας
Κυριάκος Γιαξής
Βασίλειος Γκορτεζιάνι
Δημήτριος Ξιφιλίνος
Λάμπρος Σμυρλής
Χρήστος Τζόλης
Ιωάννης Πιπιλιάρης
Donaldoni Zambou Nguemechieu
Νικόλαος Σπυράκος
Γεώργιος Κούτσιας

Στέλιος Μαλεζάς

Απόστολος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Ταξίδης
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ευάγγελος Αλεξόπουλος
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Μπαμπάτσης