Επόμενος Αγώνας VS

Μάριος Σιαμπάνης
Ιωάννης Σταγωνάς
Αστέριος Τοτολίδης
Γεώργιος Μαβίδης
Στέφανος Άκρας
Θεοφάνης Μπαλαμπάνης
Νικόλαος Τσέλα
Ευθύμιος Καραπέτσας
Γεώργιος Κωλέττης
Πολύκαρπος Λιάπτσης
Ραφαήλ Κόνιος
Αδάμ Κούφας
Θωμάς-Χρήστος Μακούσης
Κωνσταντίνος Δεληβός
Αθανάσιος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπανικολάου
Γεώργιος Καρολίδης
Αχιλλέας Πούγγουρας
Αθανάσιος Καρακίτσος
Νικόλαος Σαπρανίδης
Γεώργιος Κριμιτζάς
Ahmet Samet
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Καλφούτζος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Κωνσταντίνος Κοντονικολάου
Ελευθέριος Αναστασιάδης
Νικόλαος Μενελάου
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Νεστωράς
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Ιωάννης Τσακιρίδης
Φίλιππος Δεληβός
Γεώργιος-Μιχαήλ Κούλαλης
Κωνσταντίνος Κωστάνογλου
Βασίλης Αργυρίου
Χάρι Λεκόπουλος
Βασίλειος Ευθυμίου
Συμεών Συμεωνίδης
Δημήτριος Κλιγκόπουλος
Μελέτιος Μίσκοβιτς
Γιώργος Κάκκο 60
Αριστόδημος Τσέπελης
Στέφανος Βαρσαμίδης
Ζάχος Γεωργιάδης
Αθανάσιος Στοΐνοβιτς
Ιωάννης Χουρμουζιάδης
Ραφαήλ Κουτσουρνάς
Νικόλαος Κωτέλης
Θεοχάρης Καραγκεβρούδης
Θωμάς Κύρκος
Απόστολος Αυγίδης
Νικόλαος Μάρης
Βασίλειος Μουλαράς
Γεώργιος Μπάκας
Χρήστος Περγούλης
Δανιήλ Αυγίδης
Νικόλαος Τόλιος
Μάξιμος Ρούτσης
Άγγελος Χατζηδίμπας
Στέφανος Νικολαΐδης
Στυλιανός Μαύρος
Ανέστης Κουμαρόπουλος
Αλέξανδρος Τουρσουνίδης
Κωνσταντίνος Βούρτσης
Δημήτρης Δανιηλίδης
Γεώργιος Μαυρίδης
Βασίλειος Καναράς

Μάριος Σιαμπάνης
Ιωάννης Σταγωνάς
Αστέριος Τοτολίδης
Γεώργιος Μαβίδης
Στέφανος Άκρας
Θεοφάνης Μπαλαμπάνης
Νικόλαος Τσέλα
Ευθύμιος Καραπέτσας
Γεώργιος Κωλέττης
Πολύκαρπος Λιάπτσης
Ραφαήλ Κόνιος
Αδάμ Κούφας
Θωμάς-Χρήστος Μακούσης
Κωνσταντίνος Δεληβός
Αθανάσιος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπανικολάου
Γεώργιος Καρολίδης
Αχιλλέας Πούγγουρας
Αθανάσιος Καρακίτσος
Νικόλαος Σαπρανίδης
Γεώργιος Κριμιτζάς
Ahmet Samet
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Καλφούτζος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Κωνσταντίνος Κοντονικολάου
Ελευθέριος Αναστασιάδης
Νικόλαος Μενελάου
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Νεστωράς
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Ιωάννης Τσακιρίδης
Φίλιππος Δεληβός
Γεώργιος-Μιχαήλ Κούλαλης
Κωνσταντίνος Κωστάνογλου
Βασίλης Αργυρίου
Χάρι Λεκόπουλος
Βασίλειος Ευθυμίου
Συμεών Συμεωνίδης
Δημήτριος Κλιγκόπουλος
Μελέτιος Μίσκοβιτς
Γιώργος Κάκκο 60
Αριστόδημος Τσέπελης
Στέφανος Βαρσαμίδης
Ζάχος Γεωργιάδης
Αθανάσιος Στοΐνοβιτς
Ιωάννης Χουρμουζιάδης
Ραφαήλ Κουτσουρνάς
Νικόλαος Κωτέλης
Θεοχάρης Καραγκεβρούδης
Θωμάς Κύρκος
Απόστολος Αυγίδης
Νικόλαος Μάρης
Βασίλειος Μουλαράς
Γεώργιος Μπάκας
Χρήστος Περγούλης
Δανιήλ Αυγίδης
Νικόλαος Τόλιος
Μάξιμος Ρούτσης
Άγγελος Χατζηδίμπας
Στέφανος Νικολαΐδης
Στυλιανός Μαύρος
Ανέστης Κουμαρόπουλος
Αλέξανδρος Τουρσουνίδης
Κωνσταντίνος Βούρτσης
Δημήτρης Δανιηλίδης
Γεώργιος Μαυρίδης
Βασίλειος Καναράς

Μάριος Σιαμπάνης
Ιωάννης Σταγωνάς
Αστέριος Τοτολίδης
Γεώργιος Μαβίδης
Στέφανος Άκρας
Θεοφάνης Μπαλαμπάνης
Νικόλαος Τσέλα
Ευθύμιος Καραπέτσας
Γεώργιος Κωλέττης
Πολύκαρπος Λιάπτσης
Ραφαήλ Κόνιος
Αδάμ Κούφας
Θωμάς-Χρήστος Μακούσης
Κωνσταντίνος Δεληβός
Αθανάσιος Παπαβασιλείου
Δημήτριος Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπανικολάου
Γεώργιος Καρολίδης
Αχιλλέας Πούγγουρας
Αθανάσιος Καρακίτσος
Νικόλαος Σαπρανίδης
Γεώργιος Κριμιτζάς
Ahmet Samet
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Καλφούτζος
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Κωνσταντίνος Κοντονικολάου
Ελευθέριος Αναστασιάδης
Νικόλαος Μενελάου
Γεώργιος-Κωνσταντίνος Νεστωράς
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Ιωάννης Τσακιρίδης
Φίλιππος Δεληβός
Γεώργιος-Μιχαήλ Κούλαλης
Κωνσταντίνος Κωστάνογλου
Βασίλης Αργυρίου
Χάρι Λεκόπουλος
Βασίλειος Ευθυμίου
Συμεών Συμεωνίδης
Δημήτριος Κλιγκόπουλος
Μελέτιος Μίσκοβιτς
Γιώργος Κάκκο 60
Αριστόδημος Τσέπελης
Στέφανος Βαρσαμίδης
Ζάχος Γεωργιάδης
Αθανάσιος Στοΐνοβιτς
Ιωάννης Χουρμουζιάδης
Ραφαήλ Κουτσουρνάς
Νικόλαος Κωτέλης
Θεοχάρης Καραγκεβρούδης
Θωμάς Κύρκος
Απόστολος Αυγίδης
Νικόλαος Μάρης
Βασίλειος Μουλαράς
Γεώργιος Μπάκας
Χρήστος Περγούλης
Δανιήλ Αυγίδης
Νικόλαος Τόλιος
Μάξιμος Ρούτσης
Άγγελος Χατζηδίμπας
Στέφανος Νικολαΐδης
Στυλιανός Μαύρος
Ανέστης Κουμαρόπουλος
Αλέξανδρος Τουρσουνίδης
Κωνσταντίνος Βούρτσης
Δημήτρης Δανιηλίδης
Γεώργιος Μαυρίδης
Βασίλειος Καναράς