Επόμενος Αγώνας VS Ολυμπιακός
Zivko Zivkovic 18
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Ahmad Nader el Sayed Ibrahim 44
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Νικόλαος Δεληγιάννης 86
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Κωνσταντίνος Καστίδης 89
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ταξιάρχης Φίλων 94
Andre Miguel Lapa Ricardo 31
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Nicolas Quagliata 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Ιωάννης Γκιτέρσος 45
Aleksandr Sapovalov 51
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Στέφανος Τζίμας 95
Vladimir Bradonjic 99

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ιάκωβος Γαληνός
Zivko Zivkovic 18
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Ahmad Nader el Sayed Ibrahim 44
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Νικόλαος Δεληγιάννης 86
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Κωνσταντίνος Καστίδης 89
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ταξιάρχης Φίλων 94
Andre Miguel Lapa Ricardo 31
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Nicolas Quagliata 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Ιωάννης Γκιτέρσος 45
Aleksandr Sapovalov 51
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Στέφανος Τζίμας 95
Vladimir Bradonjic 99

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ιάκωβος Γαληνός
Zivko Zivkovic 18
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Ahmad Nader el Sayed Ibrahim 44
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Νικόλαος Δεληγιάννης 86
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Κωνσταντίνος Καστίδης 89
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ταξιάρχης Φίλων 94
Andre Miguel Lapa Ricardo 31
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Nicolas Quagliata 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Ιωάννης Γκιτέρσος 45
Aleksandr Sapovalov 51
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Στέφανος Τζίμας 95
Vladimir Bradonjic 99

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ιάκωβος Γαληνός