Επόμενος Αγώνας VS Παναθηναϊκός
Ivo Marovic 33
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος 25
Raul Morichelli 44
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ιωάννης Μανωλιούδης 92
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Τίτος Κουτεντάκης 37
Κυριάκος Γιαξής 38
Ζήσης Χατζηστραβός 56
Αναστάσιος Μελετίδης 60
Αχιλλέας Σαλαμούρας 61
Ismahila Ouedraogo 62
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Γεώργιος Κουλούρης 84
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Οδυσσέας Σπυρίδης 52
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Vladimir Bradonjic 99
Ιωάννης Θωμαΐδης
Pablo Garcia
Miroslav Sznaucner
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ιωάννης Αμπατζίδης
Θεοχάρης Κομσής
Δημήτριος Πετράκης
Benjamin Garcia
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ivo Marovic 33
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος 25
Raul Morichelli 44
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ιωάννης Μανωλιούδης 92
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Τίτος Κουτεντάκης 37
Κυριάκος Γιαξής 38
Ζήσης Χατζηστραβός 56
Αναστάσιος Μελετίδης 60
Αχιλλέας Σαλαμούρας 61
Ismahila Ouedraogo 62
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Γεώργιος Κουλούρης 84
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Οδυσσέας Σπυρίδης 52
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Vladimir Bradonjic 99
Ιωάννης Θωμαΐδης
Pablo Garcia
Miroslav Sznaucner
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ιωάννης Αμπατζίδης
Θεοχάρης Κομσής
Δημήτριος Πετράκης
Benjamin Garcia
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ivo Marovic 33
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Χρήστος Ταλιχμανίδης 64
Αλέξανδρος Αποστολόπουλος 25
Raul Morichelli 44
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Ιωάννης Μανωλιούδης 92
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Τίτος Κουτεντάκης 37
Κυριάκος Γιαξής 38
Ζήσης Χατζηστραβός 56
Αναστάσιος Μελετίδης 60
Αχιλλέας Σαλαμούρας 61
Ismahila Ouedraogo 62
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 68
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Γεώργιος Κουλούρης 84
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Οδυσσέας Σπυρίδης 52
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Vladimir Bradonjic 99
Ιωάννης Θωμαΐδης
Pablo Garcia
Miroslav Sznaucner
Βασίλειος Πετρόπουλος
Ιωάννης Αμπατζίδης
Θεοχάρης Κομσής
Δημήτριος Πετράκης
Benjamin Garcia
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος