Επόμενος Αγώνας VS Eintracht Frankfurt
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Αλέξανδρος Λυπηρίδης 98
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Mohammed AlRashdi 25
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Μηνάς Βασιλειάδης 80
Γεώργιος Κουλούρης 84

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Αλέξανδρος Λυπηρίδης 98
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Mohammed AlRashdi 25
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Μηνάς Βασιλειάδης 80
Γεώργιος Κουλούρης 84

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Μοναστηρλής 41
Αλέξανδρος Τσιόπτσης 48
Κωνσταντίνος Μπαλωμένος 54
Βασίλειος Νικολακούλης 81
Αλέξανδρος Λυπηρίδης 98
Φώτης Παντεκίδης 26
Ιωάννης Μανωλιούδης 43
Ελευθέριος Τασιούρας 57
Μάριος Σινανάι 66
Ερμής Σελιμάι 75
Παναγιώτης Παναγιώτου 76
Βασίλειος Κιτσάκης 87
Δημήτριος Κωττάς 90
Άγγελος Ζίλο 91
Mohammed AlRashdi 25
Nika Ninua 32
Δημήτριος Τσοπούρογλου 34
Θεόδωρος Καλόγηρος 36
Κυριάκος Γιαξής 38
Βίκτωρ Ρούμιαντσεβ 63
Αργύριος Δαρέλας 65
Βασίλειος Γρόσδης 74
Ζήσης Τσίκος 83
Κωνσταντίνος Γκούμας 85
Maksymilian Sznaucner 93
Hicham Kanis 30
Δημήτριος Πανίδης 35
Βασίλειος Γκορντεζιάνι 46
Νικόλαος Σπυράκος 53
Λάμπρος Σμυρλής 73
Μηνάς Βασιλειάδης 80
Γεώργιος Κουλούρης 84

Αλέξανδρος Αλεξιάδης

Αθανάσιος Τερζής
Mert Isbilir
Δημήτριος Κρυωνάς
Δημήτρης Σαραϊδάρης
Δημήτριος Πετράκης
Κωνσταντίνος Καβάκης
Αργύριος Καραβέλης
Σταύρος Τερζανίδης
Ευάγγελος Βασιλειάδης
Βασίλειος Παπαδόπουλος