Shinji Kagawa

 • Date of Birth:

  17.03.1989

 • Shirt No:

  23

Shinji Kagawa

 • Date of Birth:

  17.03.1989

 • Shirt No:

  23

Relevant News

Shinji Kagawa

 • Date of Birth:

  17.03.1989

 • Shirt No:

  23