Next Match VS NFC Volos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michail Pourliotopoulos Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 11 880 0 0 2 0
Efstratios Tachmetzidis Midfielder 6 96 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 11 861 3 2 1 0
Dimitrios Berdos Forward 1 13 0 0 0 0
Petros Karakostas Forward 11 390 3 1 3 0
Athanasios Panos Midfielder 10 707 0 0 0 0
Bedri Dunga Midfielder 11 829 5 3 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 7 115 0 1 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 11 858 0 2 2 0
Anestis Mythou Midfielder 8 363 1 0 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 6 369 4 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Dimitriοs Sellas Defender 9 446 0 0 1 0
Ilias Karagkiozis Forward 1 15 0 0 0 0
Nikolaos Dimopoulos Midfielder 3 62 1 0 0 0
Pavlos Mpagios Midfielder 5 93 0 1 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 11 694 2 1 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 11 749 3 1 1 0
Klimis Kyriakidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Georgios Romanidis Forward 6 189 0 0 0 0
Dimosthenis Kakoulis Defender 1 80 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Ilias Drigakis Midfielder 5 103 0 0 1 0
Andreas Spyrou Forward 1 15 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 486 0 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michail Pourliotopoulos Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 11 880 0 0 2 0
Efstratios Tachmetzidis Midfielder 6 96 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 11 861 3 2 1 0
Dimitrios Berdos Forward 1 13 0 0 0 0
Petros Karakostas Forward 11 390 3 1 3 0
Athanasios Panos Midfielder 10 707 0 0 0 0
Bedri Dunga Midfielder 11 829 5 3 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 7 115 0 1 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 11 858 0 2 2 0
Anestis Mythou Midfielder 8 363 1 0 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 6 369 4 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Dimitriοs Sellas Defender 9 446 0 0 1 0
Ilias Karagkiozis Forward 1 15 0 0 0 0
Nikolaos Dimopoulos Midfielder 3 62 1 0 0 0
Pavlos Mpagios Midfielder 5 93 0 1 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 11 694 2 1 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 11 749 3 1 1 0
Klimis Kyriakidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Georgios Romanidis Forward 6 189 0 0 0 0
Dimosthenis Kakoulis Defender 1 80 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Ilias Drigakis Midfielder 5 103 0 0 1 0
Andreas Spyrou Forward 1 15 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 486 0 1 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michail Pourliotopoulos Goalkeeper 2 160 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 11 880 0 0 2 0
Efstratios Tachmetzidis Midfielder 6 96 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 11 861 3 2 1 0
Dimitrios Berdos Forward 1 13 0 0 0 0
Petros Karakostas Forward 11 390 3 1 3 0
Athanasios Panos Midfielder 10 707 0 0 0 0
Bedri Dunga Midfielder 11 829 5 3 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 7 115 0 1 0 0
Konstantinos Virsokinos Defender 11 858 0 2 2 0
Anestis Mythou Midfielder 8 363 1 0 0 0
Nikolaos Theofilou Forward 6 369 4 0 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 0 0 0 0 0 0
Dimitriοs Sellas Defender 9 446 0 0 1 0
Ilias Karagkiozis Forward 1 15 0 0 0 0
Nikolaos Dimopoulos Midfielder 3 62 1 0 0 0
Pavlos Mpagios Midfielder 5 93 0 1 0 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 11 694 2 1 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 11 749 3 1 1 0
Klimis Kyriakidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Georgios Romanidis Forward 6 189 0 0 0 0
Dimosthenis Kakoulis Defender 1 80 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 9 446 0 0 0 0
Ilias Drigakis Midfielder 5 103 0 0 1 0
Andreas Spyrou Forward 1 15 0 0 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 9 720 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 486 0 1 0 0