Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 573 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 19 1319 4 1 5 1
Vasileios Gordeziani Forward 6 366 3 1 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 328 1 0 2 0
Zisis Tsikos Midfielder 6 117 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 15 1099 0 1 3 0
Panagiotis Panagiotou Defender 17 1407 1 1 7 0
Vasileios Kitsakis Defender 15 984 0 0 0 0
Dimitrios Panidis Forward 15 676 0 2 1 0
Argyrios Darelas Midfielder 20 1647 4 6 3 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 728 1 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 1 5 0 0 0 0
Ermis Selimai Defender 7 354 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 11 318 0 0 0 0
Lambros Smyrlis Forward 3 53 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 467 0 0 4 0
Nika Ninua Midfielder 11 805 0 2 4 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 3 165 0 1 1 0
Nicolas Quagliata Midfielder 2 13 0 0 0 0
Hicham Kanis Forward 12 695 3 1 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 15 751 3 1 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 11 549 0 1 4 0
Fotis Padekidis Defender 18 1443 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfileder 18 1579 1 0 2 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 193 0 0 1 0
Zivko Zivkovic Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 22 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 90 1 0 0 0
Taxiarchis Filon Defender 8 720 0 0 2 0
Aleksandr Sapovalov Forward 4 70 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 573 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 19 1319 4 1 5 1
Vasileios Gordeziani Forward 6 366 3 1 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 328 1 0 2 0
Zisis Tsikos Midfielder 6 117 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 15 1099 0 1 3 0
Panagiotis Panagiotou Defender 17 1407 1 1 7 0
Vasileios Kitsakis Defender 15 984 0 0 0 0
Dimitrios Panidis Forward 15 676 0 2 1 0
Argyrios Darelas Midfielder 20 1647 4 6 3 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 728 1 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 1 5 0 0 0 0
Ermis Selimai Defender 7 354 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 11 318 0 0 0 0
Lambros Smyrlis Forward 3 53 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 467 0 0 4 0
Nika Ninua Midfielder 11 805 0 2 4 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 3 165 0 1 1 0
Nicolas Quagliata Midfielder 2 13 0 0 0 0
Hicham Kanis Forward 12 695 3 1 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 15 751 3 1 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 11 549 0 1 4 0
Fotis Padekidis Defender 18 1443 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfileder 18 1579 1 0 2 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 193 0 0 1 0
Zivko Zivkovic Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 22 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 90 1 0 0 0
Taxiarchis Filon Defender 8 720 0 0 2 0
Aleksandr Sapovalov Forward 4 70 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 11 573 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 19 1319 4 1 5 1
Vasileios Gordeziani Forward 6 366 3 1 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 328 1 0 2 0
Zisis Tsikos Midfielder 6 117 0 0 1 0
Eleftherios Tasiouras Defender 15 1099 0 1 3 0
Panagiotis Panagiotou Defender 17 1407 1 1 7 0
Vasileios Kitsakis Defender 15 984 0 0 0 0
Dimitrios Panidis Forward 15 676 0 2 1 0
Argyrios Darelas Midfielder 20 1647 4 6 3 0
Nikolaos Spyrakos Forward 12 728 1 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 1 5 0 0 0 0
Ermis Selimai Defender 7 354 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 8 720 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 11 318 0 0 0 0
Lambros Smyrlis Forward 3 53 0 0 0 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 8 467 0 0 4 0
Nika Ninua Midfielder 11 805 0 2 4 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 3 165 0 1 1 0
Nicolas Quagliata Midfielder 2 13 0 0 0 0
Hicham Kanis Forward 12 695 3 1 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 15 751 3 1 2 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 11 549 0 1 4 0
Fotis Padekidis Defender 18 1443 0 0 0 0
Kiriakos Giaxis Midfileder 18 1579 1 0 2 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 7 193 0 0 1 0
Zivko Zivkovic Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 1 22 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 90 1 0 0 0
Taxiarchis Filon Defender 8 720 0 0 2 0
Aleksandr Sapovalov Forward 4 70 2 0 0 0