Next Match VS Kalamata
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 4 280 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 5 315 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 3 124 0 0 1 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 4 360 0 0 1 0
Panagiotis Panagiotou Defender 2 180 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 4 282 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 4 251 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 3 127 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 5 264 0 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 5 387 4 3 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 3 270 0 0 3 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 3 114 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 5 450 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 69 3 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 4 153 0 0 2 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 4 280 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 5 315 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 3 124 0 0 1 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 4 360 0 0 1 0
Panagiotis Panagiotou Defender 2 180 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 4 282 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 4 251 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 3 127 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 5 264 0 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 5 387 4 3 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 3 270 0 0 3 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 3 114 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 5 450 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 69 3 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 4 153 0 0 2 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Vasilios Grosdis Midfielder 4 280 0 0 0 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 1 90 0 0 0 0
Vasileios Gordeziani Forward 2 74 1 0 1 1
Zisis Chatzistravos Midfielder 5 315 1 0 0 0
Tasos Meletidis Midfielder 3 124 0 0 1 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Eleftherios Tasiouras Defender 4 360 0 0 1 0
Panagiotis Panagiotou Defender 2 180 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 3 192 0 0 0 0
Marios Tsaousis Defender 9 542 0 0 1 0
Dimitrios Panidis Forward 4 282 0 1 0 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 4 251 0 0 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 3 127 0 0 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 5 264 0 0 1 0
Vladimir Bradonjic Forward 5 387 4 3 2 0
Ismahila Ouedraogo Midfielder 3 270 0 0 3 0
Odysseas Spyridis Forward 2 38 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 1 17 0 0 0 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Lambros Smyrlis Forward 3 114 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Defender 2 107 0 0 1 0
Raul Morichelli Defender 5 450 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 69 3 0 0 0
Nika Ninua Midfielder 4 153 0 0 2 0
Andre Miguel Lapa Ricardo Midfielder 1 90 0 0 1 0
Giannis Michailidis Defender 3 136 0 0 2 0