Next Match VS Olympiakos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 2 57 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 5 416 2 0 1 1
Stefanos Tzimas Forward 7 457 9 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 2 87 0 0 1 0
Konstantinos Ignatiou Forward 4 74 0 1 0 0
Alexandros Adam Forward 5 316 6 1 1 0
Vasileios Pasachidis Defender 6 525 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 4 120 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 2 32 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 572 2 2 4 0
Minas Vasileiadis Forward 7 513 3 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 1 17 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 5 325 3 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 5 139 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 4 136 0 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 5 433 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 80 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 2 180 0 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 7 434 0 1 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 6 485 0 2 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 3 255 0 1 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 3 139 0 0 0 0
Gustavo Varela Forward 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 2 180 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 4 360 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 0 0 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 2 57 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 5 416 2 0 1 1
Stefanos Tzimas Forward 7 457 9 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 2 87 0 0 1 0
Konstantinos Ignatiou Forward 4 74 0 1 0 0
Alexandros Adam Forward 5 316 6 1 1 0
Vasileios Pasachidis Defender 6 525 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 4 120 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 2 32 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 572 2 2 4 0
Minas Vasileiadis Forward 7 513 3 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 1 17 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 5 325 3 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 5 139 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 4 136 0 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 5 433 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 80 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 2 180 0 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 7 434 0 1 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 6 485 0 2 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 3 255 0 1 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 3 139 0 0 0 0
Gustavo Varela Forward 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 2 180 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 4 360 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 0 0 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 2 57 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 5 416 2 0 1 1
Stefanos Tzimas Forward 7 457 9 3 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 2 87 0 0 1 0
Konstantinos Ignatiou Forward 4 74 0 1 0 0
Alexandros Adam Forward 5 316 6 1 1 0
Vasileios Pasachidis Defender 6 525 3 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 4 120 1 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 2 32 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 7 572 2 2 4 0
Minas Vasileiadis Forward 7 513 3 4 0 0
Georgios Chourdakis Defender 1 17 0 0 0 0
Vasileios Sova Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 5 325 3 1 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 5 139 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 4 136 0 1 0 0
Stavros Iliadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Skourtis Defender 5 433 0 0 0 0
Konstantinos Kastidis Defender 1 80 0 0 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 2 180 0 0 0 0
Tryfon Kalioglou Defender 3 53 0 1 0 0
Georgios Koupenos Defender 2 151 0 0 0 0
Vasileios Papageorgiou Midfielder 7 434 0 1 0 0
Maximilian Sznaucner Midfielder 6 485 0 2 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 3 255 0 1 2 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 3 139 0 0 0 0
Gustavo Varela Forward 0 0 0 0 0 0
Dimitrios Kottas Midfielder 2 180 0 0 2 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Evangelos Oikonomidis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 4 360 0 0 0 0
Vasileios Soupiadis Forward 0 0 0 0 0 0