Next Match VS Borac Banja Luka
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Berdos Forward 16 1058 4 15 0 0
Grigorios Minasidis Midfielder 13 978 2 5 3 0
Traianos Mokris Defender 14 996 1 1 2 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 10 861 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 466 2 0 1 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 13 797 8 0 0 0
Evangelos Gioka Defender 8 565 0 0 1 0
Anestis Mythou Forward 14 670 3 2 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Berdos Forward 16 1058 4 15 0 0
Grigorios Minasidis Midfielder 13 978 2 5 3 0
Traianos Mokris Defender 14 996 1 1 2 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 10 861 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 466 2 0 1 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 13 797 8 0 0 0
Evangelos Gioka Defender 8 565 0 0 1 0
Anestis Mythou Forward 14 670 3 2 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Berdos Forward 16 1058 4 15 0 0
Grigorios Minasidis Midfielder 13 978 2 5 3 0
Traianos Mokris Defender 14 996 1 1 2 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 10 861 0 0 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 8 466 2 0 1 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 13 797 8 0 0 0
Evangelos Gioka Defender 8 565 0 0 1 0
Anestis Mythou Forward 14 670 3 2 1 0