Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 19 1475 1 4 3 0
Dimitrios Berdos Forward 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Midfielder 16 1148 3 4 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 15 600 5 3 1 0
Nikolaos Theofilou Forward 21 1020 9 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 16 1283 2 2 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 20 1362 7 5 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 17 1143 3 6 4 0
Grigorios Minasidis Midfielder 4 155 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 8 566 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 18 1267 1 1 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 3 154 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 12 990 2 1 1 0
Konstantinos Virsokinos Defender 14 1128 1 0 2 0
Charis Kosmopoulos Forward 14 716 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 13 778 12 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 6 309 1 0 0 0
Anestis Mythou Forward 12 780 7 2 2 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 9 362 1 2 1 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 21 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 8 365 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 3 115 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 2 153 0 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 2 98 0 0 0 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 1 90 2 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 19 1475 1 4 3 0
Dimitrios Berdos Forward 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Midfielder 16 1148 3 4 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 15 600 5 3 1 0
Nikolaos Theofilou Forward 21 1020 9 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 16 1283 2 2 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 20 1362 7 5 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 17 1143 3 6 4 0
Grigorios Minasidis Midfielder 4 155 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 8 566 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 18 1267 1 1 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 3 154 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 12 990 2 1 1 0
Konstantinos Virsokinos Defender 14 1128 1 0 2 0
Charis Kosmopoulos Forward 14 716 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 13 778 12 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 6 309 1 0 0 0
Anestis Mythou Forward 12 780 7 2 2 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 9 362 1 2 1 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 21 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 8 365 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 3 115 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 2 153 0 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 2 98 0 0 0 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 1 90 2 0 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 5 450 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 19 1475 1 4 3 0
Dimitrios Berdos Forward 9 433 4 3 1 0
Bedri Dunga Midfielder 16 1148 3 4 1 0
Georgios Panagiotidis Goalkeeper 3 270 0 0 0 0
Fotis Vasilis Midfielder 15 600 5 3 1 0
Nikolaos Theofilou Forward 21 1020 9 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 16 1283 2 2 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 20 1362 7 5 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 17 1143 3 6 4 0
Grigorios Minasidis Midfielder 4 155 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 8 566 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 18 1267 1 1 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 12 1080 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 18 1379 5 3 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 3 154 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 12 990 2 1 1 0
Konstantinos Virsokinos Defender 14 1128 1 0 2 0
Charis Kosmopoulos Forward 14 716 0 0 1 0
Paschalis Stylos Forward 13 778 12 3 0 0
Evangelos Gioka Defender 6 309 1 0 0 0
Anestis Mythou Forward 12 780 7 2 2 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 9 362 1 2 1 0
Ioannis Karagiannidis Defender 2 21 0 0 0 0
Stavros Paschalidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Georgios Daoularis Defender 8 365 0 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos Forward 3 115 0 0 1 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 2 153 0 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 2 98 0 0 0 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 1 90 2 0 1 0