Next Match VS Borac Banja Luka
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 26 2061 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Midfielder 22 1686 3 6 2 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 26 1274 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 24 1882 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 24 1760 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 22 1511 3 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 17 1530 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 20 1559 5 4 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 9 433 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 17 1410 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 21 1650 1 1 3 0
Paschalis Stylos Forward 20 1191 15 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 13 709 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 15 955 8 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 7 271 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 26 2061 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Midfielder 22 1686 3 6 2 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 26 1274 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 24 1882 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 24 1760 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 22 1511 3 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 17 1530 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 20 1559 5 4 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 9 433 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 17 1410 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 21 1650 1 1 3 0
Paschalis Stylos Forward 20 1191 15 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 13 709 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 15 955 8 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 7 271 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Michael Pourliotopoulos Goalkeeper 8 720 0 0 0 0
Vasilios Eleftheriadis Midfielder 26 2061 1 4 4 0
Dimitrios Berdos Forward 16 998 6 5 1 0
Bedri Dunga Midfielder 22 1686 3 6 2 0
Fotis Vasilis Midfielder 18 718 5 3 2 0
Nikolaos Theofilou Forward 26 1274 10 1 0 0
Dimitrios Bataoulas Defender 24 1882 2 3 1 0
Ioannis Tsifoutis Midfielder 27 1807 11 7 1 0
Antonios Tsitsilas Forward 24 1760 6 8 5 0
Grigorios Minasidis Midfielder 7 234 0 1 0 0
Traianos Mokris Defender 9 616 0 0 0 0
Athanasios Papanikopoulos Midfielder 22 1511 3 2 0 0
Efstathios Beleris Goalkeeper 17 1530 0 1 0 0
Pavlos Tsiotas Defender 20 1559 5 4 3 0
Konstantinos Toursounidis Midfielder 9 433 0 0 0 0
Georgios Kosidis Defender 17 1410 2 1 2 0
Konstantinos Virsokinos Defender 21 1650 1 1 3 0
Paschalis Stylos Forward 20 1191 15 4 1 0
Evangelos Gioka Defender 13 709 2 0 1 0
Anestis Mythou Forward 15 955 8 3 3 0
Antonios Theodosiadis Midfielder 13 497 1 2 2 0
Ioannis Karagiannidis Defender 8 243 0 0 0 0
Antonios Aretis Forward 3 66 0 0 0 0
Dimitrios Kyriazidis Defender 5 286 1 0 0 0
Michael Papadopoulos Midfielder 5 254 0 0 1 0
Charalampos Avgitidis Defender 1 90 0 0 0 0
Ioannis Loutzianiotis Defender 1 44 0 0 0 0
Vasileios Mpakalidis Midfielder 1 15 0 1 0 0
Georgios Krommidas Forward 7 271 4 0 2 0
Georgios Georgiadis Forward 1 12 0 0 0 0