Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 7 630 1 0 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 4 312 2 1 2 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 7 330 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 7 422 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 0 0 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 6 491 0 0 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 7 389 0 0 1 0
Vasilios Kortezian Forward 2 46 0 0 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 3 248 0 0 2 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 289 0 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 6 246 0 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 7 559 0 0 1 0
Ioannis Michailidis Defender 4 343 1 0 1 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 7 497 6 2 3 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 4 79 0 1 0 0
Dimitrios Panidis Forward 6 445 9 0 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 7 630 2 0 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 2 61 0 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 3 31 0 0 0 0
Antonis Gaitanidis Forward 3 237 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 7 630 1 0 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 4 312 2 1 2 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 7 330 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 7 422 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 0 0 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 6 491 0 0 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 7 389 0 0 1 0
Vasilios Kortezian Forward 2 46 0 0 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 3 248 0 0 2 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 289 0 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 6 246 0 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 7 559 0 0 1 0
Ioannis Michailidis Defender 4 343 1 0 1 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 7 497 6 2 3 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 4 79 0 1 0 0
Dimitrios Panidis Forward 6 445 9 0 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 7 630 2 0 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 2 61 0 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 3 31 0 0 0 0
Antonis Gaitanidis Forward 3 237 2 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Theocharis Tsigaras Midfielder 7 630 1 0 1 0
Giorgos Doumtsis Forward 4 312 2 1 2 0
Christos Talichmanidis Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Efstathios Tachatos Defender 7 330 0 0 0 0
Dimitris Xyfilinos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Theodoros Pournaras Midfielder 7 422 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 2 180 0 0 0 0
Aventis Aventisian Defender 0 0 0 0 0 0
Vasilios Grosdis Midfielder 6 491 0 0 1 0
Thomas Karamperis Midfielder 0 0 0 0 0 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 7 389 0 0 1 0
Vasilios Kortezian Forward 2 46 0 0 0 0
Achilleas Salamouras Midfielder 3 248 0 0 2 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 289 0 0 0 0
Dimitrios Theodoridis Midfielder 6 246 0 0 1 0
Petros Kaloutsikidis Defender 7 559 0 0 1 0
Ioannis Michailidis Defender 4 343 1 0 1 1
Kimon Koreas Forward 0 0 0 0 0 0
Aidin Daiko Defender 0 0 0 0 0 0
Christos Tzolis Forward 7 497 6 2 3 0
Ioannis Pipiliaris Midfielder 4 79 0 1 0 0
Dimitrios Panidis Forward 6 445 9 0 0 0
Kiriakos Giaxis Defender 7 630 2 0 0 0
Ioannis Karakoutis Midfielder 2 61 0 0 0 0
Dimitris Meliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 0 0 0 0 0 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 0 0 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 3 31 0 0 0 0
Antonis Gaitanidis Forward 3 237 2 0 0 0