Next Match VS Olympiakos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 14 563 0 1 1 0
Angelos Zilo Defender 9 723 1 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 791 1 3 5 0
Georgios Koutsias Forward 2 180 1 0 1 0
Zisis Tsikos Midfielder 14 1242 1 1 6 0
Eleftherios Tasiouras Defender 8 667 0 0 1 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 7 156 0 1 2 0
Dimitrios Kottas Midfielder 10 525 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 14 999 2 1 2 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 221 1 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 6 255 0 0 1 0
Titos Koutentakis Midfielder 7 630 1 0 1 0
Marios Babouras Forward 13 765 4 1 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 1 5 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 481 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 540 0 2 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 14 807 2 1 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 13 703 1 3 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 8 558 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 237 0 0 2 0
Theodoros Melenikiotis Defender 6 517 0 0 1 0
Athanasios Garnetas Midfielder 11 258 2 0 3 0
Ermis Selimai Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 1 90 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 8 720 0 2 2 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 14 563 0 1 1 0
Angelos Zilo Defender 9 723 1 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 791 1 3 5 0
Georgios Koutsias Forward 2 180 1 0 1 0
Zisis Tsikos Midfielder 14 1242 1 1 6 0
Eleftherios Tasiouras Defender 8 667 0 0 1 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 7 156 0 1 2 0
Dimitrios Kottas Midfielder 10 525 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 14 999 2 1 2 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 221 1 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 6 255 0 0 1 0
Titos Koutentakis Midfielder 7 630 1 0 1 0
Marios Babouras Forward 13 765 4 1 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 1 5 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 481 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 540 0 2 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 14 807 2 1 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 13 703 1 3 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 8 558 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 237 0 0 2 0
Theodoros Melenikiotis Defender 6 517 0 0 1 0
Athanasios Garnetas Midfielder 11 258 2 0 3 0
Ermis Selimai Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 1 90 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 8 720 0 2 2 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 10 900 0 0 0 0
Marios Sinanaj Defender 3 149 0 0 0 0
Alexandros Kedikoglou Forward 14 563 0 1 1 0
Angelos Zilo Defender 9 723 1 0 0 0
Viktor Rumiantsev Midfielder 14 791 1 3 5 0
Georgios Koutsias Forward 2 180 1 0 1 0
Zisis Tsikos Midfielder 14 1242 1 1 6 0
Eleftherios Tasiouras Defender 8 667 0 0 1 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Konstantinos Goumas Midfielder 7 156 0 1 2 0
Dimitrios Kottas Midfielder 10 525 1 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 14 999 2 1 2 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 221 1 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 6 255 0 0 1 0
Titos Koutentakis Midfielder 7 630 1 0 1 0
Marios Babouras Forward 13 765 4 1 2 0
Theodoros Spyridopoulos Forward 1 5 0 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 8 481 0 1 2 0
Nikolaos Deligiannis Defender 6 540 0 2 0 0
Argyrios Darelas Midfielder 14 807 2 1 1 0
Nikolaos Spyrakos Forward 13 703 1 3 1 0
Georgios Tsiakoumis Defender 8 558 0 0 1 0
Konstantinos Kastidis Defender 3 237 0 0 2 0
Theodoros Melenikiotis Defender 6 517 0 0 1 0
Athanasios Garnetas Midfielder 11 258 2 0 3 0
Ermis Selimai Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 1 90 0 0 1 0
Dimitrios Tsopouroglou Midfielder 8 720 0 2 2 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Ioannis Manolioudis Defender 3 270 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 1 26 0 0 0 0