Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 3 223 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Aventis Aventisian Defender 5 450 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 4 351 0 0 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 5 421 0 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 402 5 2 1 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 279 5 2 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 428 0 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 1 88 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 1 9 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 5 450 0 0 2 0
Ioannis Pipiliaris Forward 2 44 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 5 218 0 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 4 260 1 0 1 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 5 415 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 3 223 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Aventis Aventisian Defender 5 450 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 4 351 0 0 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 5 421 0 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 402 5 2 1 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 279 5 2 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 428 0 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 1 88 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 1 9 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 5 450 0 0 2 0
Ioannis Pipiliaris Forward 2 44 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 5 218 0 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 4 260 1 0 1 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 5 415 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Efstathios Tachatos Defender 3 223 0 0 1 0
Konstantinos Balomenos Goalkeeper 5 450 0 0 1 0
Aventis Aventisian Defender 5 450 2 0 2 0
Vasilios Grosdis Midfielder 4 351 0 0 1 0
Dimitris Tsopouroglou Midfielder 5 421 0 1 0 0
Vasilios Kortezian Forward 5 402 5 2 1 0
Ioannis Konstantelias Midfielder 5 279 5 2 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Panagiotis Panagiotou Defender 5 428 0 0 2 0
Lambros Smirlis Forward 1 22 0 0 0 0
Petros Kaloutsikidis Defender 1 88 0 0 0 0
Georgios Koulouris Midfielder 3 110 0 0 0 0
Vasileios Kitsakis Defender 1 9 0 0 0 0
Ioannis Manolioudis Defender 5 450 0 0 2 0
Ioannis Pipiliaris Forward 2 44 0 0 0 0
Titos Koutentakis Midfielder 5 218 0 0 2 0
Dimitrios Panidis Forward 4 260 1 0 1 0
Kiriakos Giaxis Midfielder 5 415 0 0 0 0
Nikolaos Spyrakos Forward 2 64 0 0 0 0
Konstantinos Koulierakis Defender 4 71 0 0 0 0
Georgios Koutsias Forward 1 70 0 0 0 0
Giorgios Vrakas Midfielder 2 125 0 0 0 0