Next Match VS Panathinaikos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 215 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 2 58 0 0 0 0
Lambros Smirlis Forward 1 58 2 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 3 254 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 3 145 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 3 261 0 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 2 90 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 3 256 0 0 1 0
Konstantinos Skourtis Defender 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 172 0 0 0 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 183 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 270 1 0 1 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 147 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 167 1 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 2 86 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 1 9 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 2 77 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 2 148 1 0 2 0
Angelos Zilo Defender 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 215 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 2 58 0 0 0 0
Lambros Smirlis Forward 1 58 2 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 3 254 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 3 145 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 3 261 0 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 2 90 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 3 256 0 0 1 0
Konstantinos Skourtis Defender 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 172 0 0 0 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 183 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 270 1 0 1 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 147 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 167 1 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 2 86 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 1 9 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 2 77 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 2 148 1 0 2 0
Angelos Zilo Defender 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Marios Sinanaj Defender 3 215 0 0 0 0
Spyridon Angelidis Goalkeeper 2 180 0 0 1 0
Konstantinos Goumas Midfielder 2 58 0 0 0 0
Lambros Smirlis Forward 1 58 2 0 0 0
Theodoros Kalogiros Midfielder 3 254 0 2 0 0
Nikolaos Deligiannis Defender 3 145 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 3 261 0 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 2 90 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 3 256 0 0 1 0
Konstantinos Skourtis Defender 0 0 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 3 172 0 0 0 0
Panagiotis Deliopoulos Midfielder 0 0 0 0 0 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Stefanos Tzimas Forward 3 183 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 270 1 0 1 0
Andreas Athanasiou Midfielder 2 147 0 0 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 3 167 1 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 2 86 0 0 0 0
Grigorios Politakis Forward 1 9 0 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 1 14 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 2 77 0 0 0 0
Zisis Tsikos Midfielder 2 148 1 0 2 0
Angelos Zilo Defender 1 90 0 0 0 0
Dimitrios Monastirlis Goalkeeper 1 90 0 0 0 0