Next Match VS Borac Banja Luka
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Dimitrios Chatsidis Forward 12 1002 10 1 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 20 1591 15 2 5 1
Iordanis Kesidis Forward 23 1479 2 8 5 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 13 1149 0 0 0 0
Georgios Sapanis Midfielder 14 631 1 0 1 0
Taxiarchis Filon Defender 14 1185 4 0 3 1
Evangelos Katsaros Goalkeeper 5 480 0 0 1 0
Emmanouil Tsobanis Forward 25 1392 6 3 2 0
Konstantinos Vryzas Forward 21 856 8 2 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Alkiviadis Avrampos Defender 11 765 2 0 2 0
Loizos Papadimitriou Midfielder 1 5 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 12 320 0 1 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 14 1056 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Dimitrios Chatsidis Forward 12 1002 10 1 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 20 1591 15 2 5 1
Iordanis Kesidis Forward 23 1479 2 8 5 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 13 1149 0 0 0 0
Georgios Sapanis Midfielder 14 631 1 0 1 0
Taxiarchis Filon Defender 14 1185 4 0 3 1
Evangelos Katsaros Goalkeeper 5 480 0 0 1 0
Emmanouil Tsobanis Forward 25 1392 6 3 2 0
Konstantinos Vryzas Forward 21 856 8 2 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Alkiviadis Avrampos Defender 11 765 2 0 2 0
Loizos Papadimitriou Midfielder 1 5 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 12 320 0 1 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 14 1056 0 0 2 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Konstantinos Goumas Midfielder 23 1274 7 4 3 0
Dimitrios Chatsidis Forward 12 1002 10 1 0 0
Marios Kalaitsidis Midfielder 20 1591 15 2 5 1
Iordanis Kesidis Forward 23 1479 2 8 5 0
Nikolaos Deligiannis Defender 25 1907 0 1 2 0
Alexandros Adam Forward 21 1575 2 4 2 0
Vasileios Pasachidis Defender 16 1067 0 0 3 0
Konstantinos Kastidis Defender 6 407 0 1 0 0
Vasileios Tsintsolis Goalkeeper 13 1149 0 0 0 0
Georgios Sapanis Midfielder 14 631 1 0 1 0
Taxiarchis Filon Defender 14 1185 4 0 3 1
Evangelos Katsaros Goalkeeper 5 480 0 0 1 0
Emmanouil Tsobanis Forward 25 1392 6 3 2 0
Konstantinos Vryzas Forward 21 856 8 2 1 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 20 0 0 0 0
Maksymilian Sznaucner Midfielder 24 1736 0 2 6 0
Vasileios Nikolakoulis Goalkeeper 9 810 0 0 1 0
Εvangelos Kiatos Goalkeeper 0 0 0 0 0 0
Alkiviadis Avrampos Defender 11 765 2 0 2 0
Loizos Papadimitriou Midfielder 1 5 0 0 0 0
Georgios Bakas Forward 12 320 0 1 0 0
Ioannis Gkitersos Forward 23 1468 9 2 3 0
Grigorios Politakis Forward 8 172 0 1 2 1
Georgios Koupenos Defender 4 219 1 0 0 0
Efstathios Panikidis Defender 2 38 0 0 0 0
Marios Babouras Forward 5 250 0 1 0 0
Θεόδωρος Παπαευθυμίου Midfielder 14 1056 0 0 2 0