Next Match VS Panetolikos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 9 656 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 3 72 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 148 0 0 0 0
Nikolaos Mavris Forward 9 248 2 1 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 11 484 0 3 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Georgios Ganopoulos Forward 9 431 7 1 0 0
Marios Leka Midfielder 8 218 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 8 336 2 3 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 9 656 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 3 72 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 148 0 0 0 0
Nikolaos Mavris Forward 9 248 2 1 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 11 484 0 3 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Georgios Ganopoulos Forward 9 431 7 1 0 0
Marios Leka Midfielder 8 218 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 8 336 2 3 1 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 9 656 0 0 0 0
Stefanos Aliferopoulos Midfielder 3 72 1 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 2 148 0 0 0 0
Nikolaos Mavris Forward 9 248 2 1 1 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 0 0 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 11 484 0 3 0 0
Alexandros Adam Forward 10 683 6 6 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 12 947 0 0 1 0
Georgios Ganopoulos Forward 9 431 7 1 0 0
Marios Leka Midfielder 8 218 0 1 0 0
Manolis Ibraim Forward 0 0 0 0 0 0
Taxiarchis Filon Forward 4 241 0 0 1 0
Minas Vasileiadis Forward 8 336 2 3 1 0