Next Match VS Panetolikos
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 15 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 135 0 0 1 0
Nikolaos Mavris Forward 1 9 0 0 0 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 1 75 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 1 30 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 1 81 0 0 0 0
Marios Leka Midfielder 1 25 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Minas Vasileiadis Forward 2 91 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 1 10 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 15 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 135 0 0 1 0
Nikolaos Mavris Forward 1 9 0 0 0 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 1 75 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 1 30 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 1 81 0 0 0 0
Marios Leka Midfielder 1 25 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Minas Vasileiadis Forward 2 91 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 1 10 0 0 0 0
Name Position Matches Minutes Goals Assists Yellow cards Red cards
Dimitrios Papaevangelou Midfielder 1 15 0 0 0 0
Charalampos Georgiadis Defender 3 135 0 0 1 0
Nikolaos Mavris Forward 1 9 0 0 0 0
Panagiotis Theodosiadis Defender 1 75 0 0 0 0
Konstantinos Ignatiou Forward 1 30 0 0 0 0
Alexandros Adam Forward 1 90 3 0 0 0
Vasileios Pasachidis Defender 0 0 0 0 0 0
Georgios Ganopoulos Forward 1 81 0 0 0 0
Marios Leka Midfielder 1 25 0 0 1 0
Taxiarchis Filon Forward 1 90 0 0 0 0
Minas Vasileiadis Forward 2 91 0 0 0 0
Stelios Almasidis Midfielder 1 75 0 0 0 0
Dimitrios Vagionas Midfielder 1 10 0 0 0 0